Välkommen

Tabernaklet är en kristen församling mitt i Göteborg. Med Jesus Kristus i centrum vill vi vara en mötesplats dit alla kan komma – i livets alla skiften – och få en fördjupad kärlek till Gud och andra människor. Välkommen också till Café Trappanér, vårt kvällscafé för hemlösa.

Information på engelska

Information på arabiska