1

måndag

2

tisdag

11:00
Bön

3

onsdag

18:00
Bön

4

torsdag

12:00
Bibelstudium
"Timoteusbreven" Hjördis Andersson

5

fredag

6

lördag

7

söndag

11:00
Gudstjänst med Nattvard
Predikan: Roland Hellsten Musik: Sune...

8

måndag

9

tisdag

11:00
Bön

10

onsdag

18:00
Bön

11

torsdag

12:00
Torsdagsträffen/RPG
"Lust att leva, mod att dö" Kerstin Nyström

12

fredag

13

lördag

14

söndag

11:00
Gudstjänst
Predikan: Musik: Bengt och Irene...

15

måndag

16

tisdag

11:00
Bön

17

onsdag

18:00
Bön

18

torsdag

12:00
Skärtorsdagssamling
Birgitta Olsson Claesson

19

fredag

17:00
Nattvardsgudstjänst
Birgitta Olsson Claesson Magnus Claesson

20

lördag

21

söndag

11:00
Gudstjänst
Musik: Tobias Hedlund och Uppståndelsekören...

22

måndag

23

tisdag

11:00
Bön

24

onsdag

18:00
Bön

25

torsdag

26

fredag

27

lördag

28

söndag

11:00
Gudstjänst

29

måndag

30

tisdag

Information på engelska

Information på arabiska