Församlingsdag

Samlade och sända

Välkommen till vårens församlingsdag! Syftet med dagen är att vi ska få lära känna både Gud och varandra bättre, och – så klart - att ha det bra tillsammans. Dagen är öppen för alla som vill komma, oavsett om man är medlem i vår församling eller inte. Vi har även särskilda aktiviteter för barnen.


Evangelisten Johannes återberättar ett laddat möte mellan lärjungarna och den uppståndne Jesus, Joh 20:19-23: På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade: "Frid vare med er!" När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sade än en gång till dem: "Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er." Sedan han sagt detta, andades han på dem och sade: "Ta emot den helige Ande! Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder så är han bunden."

Lärjungar bakom låsta dörrar. Låsta lärjungar bakom murar av rädsla. Låsta sitter de där, utan att förstå vad som händer. Lösta ska de snart lämna rummet efter ett livs- och perspektivförändrande möte med sin frälsare; efter ännu ett möte som än en gång förändrade det mesta. Först talar Jesus frid - inte en gång, men två - för att han så väl förstår hur svårt vi har det med friden. Därefter ger han oss ett uppdrag. Ett oerhört uppdrag!  "Som Fadern har sänt mig sänder jag er..." Och sist: ”Ta emot den helige Ande!” För detta klarar vi förstås aldrig själva.

Men hur ska vi förstå detta med att Jesus sänder oss? Vad betyder det för vårt sätt att vara kyrka och lärjungar? De frågorna ska vi ta tid med på vår församlingsdag i maj.

 Kostnad: 325 kr för vuxen, 200 kr för barn (4-12 år). Familj med barn max 1000 kr. Sponsra gärna någon genom att betala lite mer. Sista anmälningsdag: måndag 29 april till expeditionen, exp@tabernaklet.se, 031-13 22 20. Vid anmälan meddela särskild kost, allergi samt om du behöver eller kan erbjuda samåkning.

Information på engelska

Information på arabiska