FÖRSAMLINGSLEDNING

Föreståndare, församlingsråd och styrelse

Församlingsledningen består av två grupper av förtroendevalda. Församlingsrådet har ansvar för mjuka frågor såsom medlemsvård och gudstjänstliv, medan styrelsen bland annat bär det yttersta ansvaret att förvalta församlingens ekonomi. Dessa grupper arbetar tillsammans med framtidsfrågor, såväl strategiska och visionära.

Dessutom har församlingen en föreståndare anställd, med uppdrag att sköta den dagliga arbetsledningen samt driva och administrera en stor del av de frågor som styrelse och församlingsråd arbetar med.

Information på engelska

Information på arabiska