GUDSTJÄNST

Gudstjänstens främsta syfte är att vara en mötesplats mellan människor och Gud, men också att fördjupa gemenskapen mellan människor.

Vi ser gudstjänsten som veckans stora glädje- och högtidsfest med utrymme för sång, musik, bön och begrundan. Bibeln ligger till grund för den undervisning som sker till uppmuntran, uppbyggelse och inspiration för det kristna livet.

Efter gudstjänsten möts vi alltid till en stunds gemenskap runt kaffeborden.

- Våra gudstjänster är öppna för alla, inte bara medlemmar.
- Du är välkommen även om du inte är kristen.
- Du är välkommen precis som du är. Ingen särskild social tillhörighet förväntas.


Vårens gudstjänster i Tabernaklet


Information på engelska

Information på arabiska