UNDERVISNING

Kunskap i kärlekens tjänst

Vår övertygelse är att sanningen har betydelse och har bäring på hur vi lever våra liv. I all vår undervisning utgår vi från att Bibeln förmedlar just denna sanning. Men "rätt tro" är inte vårt yttersta mål, utan snarare det som uttrycks i vår vision, nämligen att Gud blir känd, älskad och ärad. Vi tror att kunskapen står i kärlekens tjänst och att all teologi värd namnet tar sig uttryck i doxologi (lovprisning).

Vårt program för undervisning varierar från termin till termin. Kärnan i undervisningen finns emellertid i gudstjänstens predikan varje söndag. Utöver detta erbjuds undervisning med olika anslag och på olika nivå, både för den som inte bekänner sig som kristen men är nyfiken på den kristna tron och för den som varit kristen i många år.

Information på engelska

Information på arabiska