MEDIA / UNDERVISNING


Här finns ljudfiler med undervisning som getts i Tabernaklet. Predikan från veckans huvudgudstjänst görs normalt tillgänglig under veckan som kommer. Undervisning från tidigare år nås genom menyn uppe till höger. (Saknad undervisning från våren/sommaren 2017 läggs retroaktivt upp.)

Eventuella textfilers omfattning och stil utgår från respektive talares utkast.

Vi rekommenderar vidare sajten rom1017.se som har ett rikt utbud av undervisning på svenska, en stor del inspelad i Tabernaklet. Där finns också en omfattande länksamling som för den som kan lyssna på engelska.Sön 11 mars 2018
Jh 6:1-15,22-40
Jesus är livets bröd
Karin Fransson

Hämta predikan i pdf-format.Hämta predikan som mp3-fil.
Sön 4 mars 2018
Mk 9:14-29 (Jesus botar en besatt pojke)
Den samme i dalen som på berget
Micael Nilsson

Hämta predikan i pdf-format.Hämta predikan som mp3-fil.
Sön 25 feb 2018
Mk 9:2-13 (Jesus förhärligas)
Ingen annan utom Jesus
Micael Nilsson

Hämta predikan i pdf-format.Hämta predikan som mp3-fil.
Sön 11 feb 2018
Mk 6:30-44 (Jesus mättar fem tusen män)
Det vi givit åt Dig har vi fått ur Din hand
Micael Nilsson

Hämta predikan i pdf-format.Hämta predikan som mp3-fil.
Sön 4 feb 2018
Mt 4:18-22 (Jesus kallar Sebedaios söner) Glöm inte Gud!
Micael Nilsson

Hämta predikan i pdf-format.Hämta predikan som mp3-fil.
Sön 21 jan 2018
Mk 5:21-43
Jairus dotter & kvinnan med blödningar
Elisabeth Madsen

Hämta predikan i pdf-format.Hämta predikan som mp3-fil.
Sön 21 jan 2018
Mk 6:1-6 (Jesus föraktas i sin hemstad)
Guds rike är för alla; alla behövs!
Karl-Erik Ängerheim

Hämta predikan i pdf-format.
Hämta predikan som mp3-fil.
Sön 14 jan 2018
Mk 4:35-41
Jesus stillar stormen
Örjan Landgren

Hämta predikan i pdf-format.Hämta predikan som mp3-fil.
Sön 7 jan 2018
Fil 2:1-11
Klädmodet som alltid passar
Roland Hellsten

Hämta predikan i pdf-format.Hämta predikan som mp3-fil.
Sön 17 dec 2017
Mt 11:2-11
Guds kallelse & trofasthet i svårigheter
Karl-Erik Ängerheim

Hämta predikan i pdf-format.Hämta predikan som mp3-fil.
Sön 10 dec 2017
Messias-gestalten i det
Gamla förbundets skrifter
Bror Lundin

Hämta predikan i pdf-format.Hämta predikan som mp3-fil.
Sön 3 dec 2017
Mt 21:1-9
Se, din konung kommer
Elisabeth Madsen

Hämta predikan i pdf-format.Hämta predikan som mp3-fil.
Sön 26 nov 2017
Jh 5:22-24
Rättvisans slutliga seger
Roland Hellsten

Hämta predikan i pdf-format.Hämta predikan som mp3-fil.
Sön 19 nov 2017
Mk 4:1-20
Liknelsen om såningsmannen
Karl-Erik Ängerheim

Hämta predikan i pdf-format.Hämta predikan som mp3-fil.
Sön 12 nov 2017
Ps 127:1, Mt 16:18b, Rm 12:3-10
Den församling jag tror på
Micael Nilsson

Hämta predikan i pdf-format.Hämta predikan som mp3-fil.
Sön 5 nov 2017
Lk 20:37f
Vårt evighetshopp
Hjördis Andersson

Hämta predikan i pdf-format.Hämta predikan som mp3-fil.
Sön 22 okt 2017
Mk 2:18-22
Från fasta till fest
Roland Hellsten

Hämta predikan i pdf-format.Hämta predikan som mp3-fil.
Sön 15 okt 2017
Mk 1:21-34, 2:1-12, 3:1-6
Thomas Forslin

Hämta predikan i pdf-format.Hämta predikan som mp3-fil.
Sön 1 okt 2017
Mk 1:14-20, 2:13-14, 3:13-19
Lärjungaskap
Karl-Erik Ängerheim

Hämta predikan i pdf-format.Hämta predikan som mp3-fil.
Sön 24 sept 2017
Mk 1:14-15
Guds rike är nära
David Willermark

Hämta predikan i pdf-format.Hämta predikan som mp3-fil.
Sön 17 sept 2017
Mk 1:8-13
Jesus, en av oss
George Cojocaru

Hämta predikan i pdf-format.Hämta predikan som mp3-fil.
Sön 6 sept 2017
Mark 1:1-8
Bästa tänkbara nyheter!
Roland Hellsten
Hämta predikan i pdf-format.Sön 26 mars 2017
1 Kg 19:1-18
Elia på berget Horeb
Andrew Thompson

Hämta predikan i pdf-format.Hämta predikan som mp3-fil.
Sön 19 mars 2017
Ps 67
Guds syfte med att välsigna
Johnny Lithell

Hämta predikan i pdf-format.Hämta predikan som mp3-fil.
Sön 12 mars 2017
Gen 32:22-31
Den kämpande tron
Elisabeth Madsen

Hämta predikan i pdf-format.Hämta predikan som mp3-fil.
Sön 5 mars 2017
Jer 18:1-8
Insikter från dalen
George Cojocaru

Hämta predikan i pdf-format.Hämta predikan som mp3-fil.
Sön 26 feb 2017
Luk 19:1-10
Möte med Jesus
David Willermark

Hämta predikan i pdf-format.Hämta predikan som mp3-fil.
Sön 19 feb 2017
2 Mos 3:1-6, Jes 6:1-8
Inför Guds helighet
Bror Lundin

Hämta predikan i pdf-format.Hämta predikan som mp3-fil.
Sön 12 feb 2017
Mt 14:22–22, 2 Tim 1:7–10
Jesus vårt hopp
Jacob Orlenius

Hämta predikan i pdf-format.Hämta predikan som mp3-fil.
Sön 5 feb 2017
Matt 18:21-35
Förlåtelse utan gräns
Elisabet Madsen

Hämta predikan i pdf-format.Hämta predikan som mp3-fil.
Sön 29 jan 2017
Ef 2:1-10
Om barmhärtighet (Men Gud!)
Roland Hellsten

Hämta predikan i pdf-format.Hämta predikan som mp3-fil.
Sön 22 jan 2017
Matt 5:13-16
Ljus & salt
George Artin

Hämta predikan i pdf-format.Hämta predikan som mp3-fil.
Sön 15 jan 2017
Ps 84 & 42
Modlöshetens motkraft
Roland Hellsten

Hämta predikan i pdf-format.Hämta predikan som mp3-fil.
Sön 8 jan 2017
1 Joh 1:5–2:6
Frälsningsvisshet 1/3:
En moralisk utvärdering
Jonah Fransson

Hämta predikan i pdf-format.Hämta predikan som mp3-fil.
Sön 25 dec 2016
Jes 9:2-7, Mt 1:18-25, Lk 2:1-20
Idag är en Frälsare född åt er!
Elisabeth Madsen
Hämta predikan i pdf-format.Hämta predikan som mp3-fil.

Information på engelska

Information på arabiska