MEDIA / UNDERVISNING


Nedan finns ljudfiler med en del av den undervisning som ges i Tabernaklet, framför allt från söndagens predikan.Eventuella textfilers omfattning och stil utgår från respektive talares utkast.

Vi går under hösten 2017 igenom Markusevangeliet, och söndagspredikan kommer normalt göras tillgänglig under veckan som kommer. Även tidigare undervisning från våren/sommaren 2017 kommer läggas upp successivt under hösten. Äldre undervisning nås genom menyn uppe till höger. 

Vidare rekommenderar vi den svenska sajten rom1017.se som har ett rikt utbud av undervisning på svenska, en stor del inspelad i Tabernaklet. Där finns också en omfattande länksamling som för den som kan lyssna på engelska.

Ta också gärna del av musik som producerats i Tabernaklet; till exempel har vår kör spelat in ett antal skivor, (varav flera finns tillgängliga på Spotify).Sön 1 okt 2017
Mk 1:14-20, 2:13-14, 3:13-19
Lärjungaskap
Karl-Erik Ängerheim

Hämta predikan i pdf-format.Hämta predikan som mp3-fil.
Sön 24 sept 2017
Mk 1:14-15
Guds rike är nära
David Willermark

Hämta predikan i pdf-format.Hämta predikan som mp3-fil.
Sön 17 sept 2017
Mk 1:8-13
Jesus, en av oss
George Cojocaru

Hämta predikan i pdf-format.Hämta predikan som mp3-fil.
Sön 6 sept 2017
Mark 1:1-8
Bästa tänkbara nyheter!
Roland Hellsten
Hämta predikan i pdf-format.Sön 5 mars 2017
Jer 18:1-8
Insikter från dalen
George Cojocaru

Hämta predikan i pdf-format.Hämta predikan som mp3-fil.
Sön 26 feb 2017
Luk 19:1-10
Möte med Jesus
David Willermark

Hämta predikan i pdf-format.Hämta predikan som mp3-fil.
Sön 19 feb 2017
2 Mos 3:1-6, Jes 6:1-8
Inför Guds helighet
Bror Lundin

Hämta predikan i pdf-format.Hämta predikan som mp3-fil.
Sön 12 feb 2017
Mt 14:22–22, 2 Tim 1:7–10
Jesus vårt hopp
Jacob Orlenius

Hämta predikan i pdf-format.Hämta predikan som mp3-fil.
Sön 5 feb 2017
Matt 18:21-35
Förlåtelse utan gräns
Elisabet Madsen

Hämta predikan i pdf-format.Hämta predikan som mp3-fil.
Sön 29 jan 2017
Ef 2:1-10
Om barmhärtighet (Men Gud!)
Roland Hellsten

Hämta predikan i pdf-format.Hämta predikan som mp3-fil.
Sön 22 jan 2017
Matt 5:13-16
Ljus & salt
George Artin

Hämta predikan i pdf-format.Hämta predikan som mp3-fil.
Sön 15 jan 2017
Ps 84 & 42
Modlöshetens motkraft
Roland Hellsten

Hämta predikan i pdf-format.Hämta predikan som mp3-fil.
Sön 8 jan 2017
1 Joh 1:5–2:6
Frälsningsvisshet 1/3:
En moralisk utvärdering
Jonah Fransson

Hämta predikan i pdf-format.Hämta predikan som mp3-fil.
Sön 25 dec 2016
Jes 9:2-7, Mt 1:18-25, Lk 2:1-20
Idag har en Frälsare blivit född åt er!
Elisabeth Madsen
Hämta predikan i pdf-format.Hämta predikan som mp3-fil.

Information på engelska

Information på arabiska