FÖRBÖN

I våra gudstjänster på söndagar ger vi ofta tillfälle att få personlig förbön. En grupp förebedjare har förberett sig inför gudstjänsten och finns i närheten av vårt bönerum och ljusbäraren i kyrksalen.
Det finns också möjlighet till förbön och bikt vid annan tidpunkt.
Församlingens anställda tillsammans med själavårdsteamet finns tillgängliga efter överenskommelse. (se själavård)

Information på engelska

Information på arabiska