HUSGRUPPER

Vi tror att alla kristna har behov av att tillhöra en mindre grupp. Där får hela livet plats, där finns stöd och gemenskap. När vi möts delar vi en enkel måltid och ber till Gud. Vi samtalar om det som stärker tron, om det som är våra frågor och om det som smärtar eller gläder oss.

Runt om i Göteborg träffas flera grupper i olika hem varannan torsdag kl 19-21. Några grupper träffas andra tider.

Är du intresserad eller vill fråga om något, så kan du ta kontakt med Elisabeth Madsen, 031-790 47 73, 031-132220 (expedition), eller via e-post, elisabeth@tabernaklet.se

Information på engelska

Information på arabiska