MUSIK

Människan har ett grundläggande behov av skönhet och kreativitet. Detta vill vi bejaka och återspegla i Tabernaklet, vilket tar sig många uttryck. Till exempel har vi en vacker gudstjänstlokal som det är lätt att trivas i.

Dessutom eftersträvar vi ett rikt musikliv i församlingen. Inom församlingen ryms flera generationer, etniciteter och kulturella tillhörigheter, vilket innebär att församlingen även inrymmer många olika musikaliska preferenser och uttryck. Vårt musikteam leder med olika anslag församlingen i sång och musik.

Information på engelska

Information på arabiska