INTERNATIONELL MISSION

Under år 2017 har vi i Tabernaklet via Internationella rådet haft förmånen att stödja Herrens arbete internationellt på olika sätt.

 ¤ TCHAD - Sara Durand driver tillsammans med sin man David en gård som under åren har vuxit fram som en förebild för djurhållning i landet. Familjen Durand har arbetat i Tchad i 14 år och det som började i liten skala med ett mindre ysteri har utvecklats till att numera innefatta ett nytt och större ysteri och en gård med djur och jordbruk. Vi i församlingen stod 2017 för kostnaden för Saras och barnens försäkringar.

¤ MELLANÖSTERN/ ASIEN - Familjen Jonathan och Ulrika Strömgren med deras tre söner i Mellanöstern/Nordafrika (MENA) via Evangeliska Frikyrkan (EFK). Jonatan har under 2017 fortsatt arbeta som ledare för EFK:s missionsarbete i Europa och Mellanöstern. Deras arbete inom EFK upphörde i och med 2017 års utgång.

¤ THAILAND - Arbete bland pwokarener via Equmeniakyrkan.

¤ THAILAND - Arbete bland burmesiska flyktingar från folkgrupperna pwokarener och sqawkarener via Equmeniakyrkan.

¤ AZERBAJDZJAN - Evangelister i Azerbajdzjan via Equmeniakyrkan.

¤ KONGO - Fotbollsprogram via Equmeniakyrkan som driver programmet tillsammans med Gothia Cup.

Stipendiefond

Tabernaklet har en stipendiefond där man kan söka ekonomiskt stöd till kortare missionssatsningar. Kanske vill du pröva en kallelse att resa ut i internationell mission under en kortare tid? En arbetsgrupp (Internationella rådet) samordnar församlingens internationella kontakter och stipendiefonden. Ansökningshandlingar finns att ladda ner här, men kan också beställas från församlingens expedition: 031-13 22 20. Där ges också mer information.

Information på engelska

Information på arabiska