TCHAD

Mejeri, mönstergård och brunnar

Tabernaklet stödjer familjen Sara och David Durand i deras arbete i Tchad. De driver ett mejeri där de gör ost av ko- och getmjölk. Såväl bostad som mejeri ligger i huvudstaden N’Djamena. Mejeriet har, förutom Sara och David, fem anställda. Mjölk för osttillverkningen köper de från två bönder som transporterar mjölk till staden sex dagar i veckan.
 
Förutom själva osttillverkningen bygger Durands upp en slags försöks-/mönstergård med mestadels kor och getter. Gården ligger vid en liten by vid namn Gilmey, ett par kilometer norr om N’Djamena.
 
Lokal traditionell djurhållning ger i princip inte mer mjölk än vad kalvarna och killingarna behöver och lokalbefolkningen äter därför knappt aldrig några mjölkprodukter. Syftet med gården är att visa lokalbefolkningen hur en alternativ djurhållning kan resultera i större mjölkproduktion.
 
Arbetet i Gilmey består i dagsläget till stora delar i att bokstavligt talat bygga upp gården med olika verksamhetsbyggnader. Samtidigt försöker de korsa fram värme- och sjukdomståliga djur som i framtiden förhoppningsvis skall ge rikligt med mjölk.
 
Förutom verksamheten i Gilmey bedriver de ett par andra korttidsprojekt så som brunnsborrningar och trädplanteringar. Ett annat sådant projekt är ett kyrkbygget i Djoum, även det en by ett par kilometer norr om huvudstaden. Gåvorna som kom i samband med Stefan Olssons begravning går till kyrktaket till den kyrkan. Taket skall på så fort vägarna torkat upp så att de kan transportera materialet dit. 

Information på engelska

Information på arabiska