CAFÉ TRAPPANÉR

Ett kvällscafé för hemlösa och socialt
utsatta människor i Göteborg

Socialtjänstens stadsdelsnämnder beräknade i april 2005 att ca 1 500 personer saknade lämpligt boende, av dessa är det cirka 175 personer som oftast sover utomhus. För dessa är trappuppgångar, källare, soprum, tält eller kojor de enda platser de kan övernatta på.

Café trappanér har blivit en trygg punkt i tillvaron för dessa människor. Det är en mötesplats där våra gäster får känna sig accepterade och respekterade trots sin utsatta sociala ställning.
Målet med verksamheten är att skapa en social gemenskap för dessa människor.

Caféet är öppet måndag till fredag 18.30-23.00 och vi har i snitt 60-90 gäster per kväll. Varje kväll är vi två anställda och minst fyra volontärer. Vi har många volontärer men behöver fler, så är du intresserad av att berika din vardag med nya värdefulla erfarenheter och få en god gemenskap på köpet, kom ner och hjälpa till en kväll i veckan eller var fjortonde dag!

Café trappanér tar också emot praktikanter från olika bibel- och vårdskolor, så är du intresserad av att praktisera hos oss går det också bra. Vill du skänka kläder, mat eller pengar till caféet är det också välkommet.

Information på engelska

Information på arabiska