Välkommen till Tabernaklet

Detta gäller för våra gudstjänster i juni

Efter Församlingsrådets utvärdering av hur våra första gudstjänster efter att vi återigen fått börja samlas i vår kyrka har fungerat beslutades att vi kommer att fortsätta att inbjuda till två gudstjänster söndagen den 20 juni kl.11.00 och kl.13.00. Den 27 juni, d.v.s. midsommarveckan, hålls en gudstjänst kl.11.00. Därefter ser det ut som att restriktionerna kommer att lyftas lite till, varför vi tror att vi kommer att rymmas gott och väl i vår stora kyrksal igen. I juli räknar vi därför med att inbjuda till en gudstjänst kl.11.00 varje söndag.

Söndag den 20 juni (kl.11.00 och 13.00) predikar Birgitta Olsson Claesson. Mötet leds av Magnus Claesson. Eric Lagerström leder sången.

Söndagen den 27 juni (endast kl11.00) predikar Micael Nilsson. Mötets leds av Ann-Marie Wiktorson. Sång och musik: Eric Lagerström.

Varmt Välkommen!

Veckans predikan

Den 6 juni öppnade vi upp vår kyrka för offentliga samlingar igen. Här eftersänds veckans predikan för dig som inte kunde närvara. Micael Nilsson predikar över temat: Hur pingstdagen förändrade förutsättningarna för våra liv.

Välkommen till bön via Zoom

Onsdagar mellan kl.19.00-19.30 möts vi till bön över Zoom. Har du en dator eller en telefon med programmet nedladdat kan du bara klicka på den här länken så kommer den att ta dig till bönemötet. Vi öppnar upp fem minuter innan och håller på ca 30 minuter. Välkommen!

Välkommen tillbaka till kyrkan!

 Fr.o.m. den 1 juni får vi samlas i vår kyrka igen, 50 personer åt gången, förutsatt att vi erbjuder anvisade platser och det går att hålla avstånd.
 
Eftersom vi inte vet hur många som redan känner sig frimodiga att börja besöka offentliga samlingar, väljer vi att inbjuda till två gudstjänster de två första söndagarna, den 6 och den 13 juni. Den första hålls kl.11.00 och den andra kl.13.00. Är den första gudstjänsten fullsatt får man komma igen vid den andra.

När du kommer till gudstjänsten är det viktigt att du undviker trängsel i dörren. Vi håller distans på 2 meter vid ingången. Väl i kyrkan kommer du få sitta på en numrerad plats. Vi rekommenderar att du tar med dig dina ytterkläder upp i kyrkan, för att också undvika trängsel i kapprummet.
 
För att nå dem som inte kan eller vågar komma eftersänder vi söndagens predikan via hemsidan senare på eftermiddagen/kvällen.
 
Hjälps vi alla åt med detta tror vi att vi ska kunna erbjuda säkra och trygga gudstjänster i Tabernaklet under sommaren.
 

Lyssna till tidigare sändningar

Klicka här om du vill återlyssna tidigare gudstjänster eller föredrag.

Här finner du information om planerade samlingar.

Inget evenemang hittades!

. . .

Besök oss på Facebook