Hur länge ska det här hålla på?

”Är vi framme snart?” Bilen var packad. Bagageutrymmet var använt in till sista kvadratcentimeter. Barnen satt fastspända. Vi var på väg hem; hem till Värmland för några dagars ledighet med våra familjer. Resan mellan lilla Fornåsa ute på östgötaslätten och Sunne var ungefär 30 mil lång. Det skulle ta mellan fyra och fem timmar, inkluderat pauser för mat, glassinköp och toalettbesök. Förmodligen skulle det också krävas en och annan ”springa av sig” paus.

Redan efter några kilometer, vi skulle just passera den gamla vackra kyrkan från 1100-talet i Ekebyborna, kom frågan första gången: ”Är vi framme snart?” 

Jag log och försökte förklara att vi bara hade börjat. Vi skulle åka en lång väg. Resan skulle ta fyra timmar. Min fyraåring i baksätet nickade, som att han förstod. Det gjorde han förstås inte. ”Fyra timmar” var ett allt för svårt begrepp för honom. För hans treåriga lillasyster likaså. Men de tystnade. En stund. Kanske gick det t.o.m. tio minuter innan frågan kom igen: ”Är det lång tid kvar?” Nu fick mamma ta över. Pedagogiskt och lugnt berättade Maria att vi skulle åka över berg och åkrar, länge. Barnen fick en bok att bläddra i. Och det blev tyst. Kanske en kvart. Sedan gick det inte längre. Kunde vi äta någonting snart? Barnen fick en banan. ”Om ni vill kan ni sova en stund” försökte Maria. Det ville de inte alls. Tio minuter till. Samma fråga igen: ”Nu är vi väl i alla fall snart framme?” 

Det är inte lätt för ett litet barn att förstå hur lång tid fyra timmar är. Barn lever i nuet. ”Sen” och ”om en stund” försvinner i en obegriplig dimma. Allt Johan och Mikaela ville ha var ett ”ja”. ”Ja, snart är vi framme.”

”Hur lång tid är det kvar? Är det inte snart slut på den här pandemin? Kan vi inte så träffas som vanligt igen?” Jag tror att många av oss liknar barnen i baksätet dessa dagar. Vi vill veta hur länge det här ska pågå. Och vi blir otåliga när vi inte får svar. Inte bara är det frustrerande. Det är direkt nedbrytande. Vi vet inte längre vad vi ska ta sikte på. Det är lite som när vi tar en löparrunda. Vi behöver veta hur lång sträckan är för att veta hur vi ska lägga upp loppet. Är det ett 800-meters lopp gäller en fart. Är det ett maraton gäller en annan. 

Det är svårt att inte veta hur länge detta undantagstillstånd ska hålla på. Om det handlar om några veckor klarar vi nog av att borra ner huvudet och fortsätta framåt. Men handlar det om ett halvt år eller längre behöver vi tänka djupare och hitta mer slitstarka strategier. Nu springer vi alla in i dimman utan att ha en aning om hur långt vi ska springa. 

En bibeltext att ta sikte på

Det finns en bibeltext att ta sikte mot. Orden riktades till en församling som mötte ett annat slags problem. Den var förföljd. De kristna som först tog emot brevet var också till viss del isolerade från sin omgivning, om än av andra skäl än våra. Men det finns också likheter. Inte heller de visste hur deras framtid skulle komma att se ut, eller om de skulle våga tro på en förändring. In i detta skriver Hebreerbrevets författare, Hebr 6:10-12: ”Gud är inte orättvis, han glömmer inte vad ni har gjort och vilken kärlek ni visat hans namn genom att tjäna de heliga, nu som förr. Men vi önskar att ni var och en ska visa samma iver att bevara den fulla vissheten i hoppet ända till slutet, så att ni inte blir tröga utan följer dem som genom tro och tålamod får det utlovade arvet.”

Här finns ord som lyfter och bär: ”han glömmer inte”. Gud glömmer inte vad du gjort. Gud glömmer inte sina löften. Och Gud glömmer inte dig. Var du än är, vad du än känner och hur du än mår. Gud har inte glömt dig. 

Här finns också den intressanta kombinationen av två ord som i förening skapar uthållighet, ”tro och tålamod”. Det är så vi kan segra till slut. Det är så vi kan vinna ”det utlovade arvet”. Genom ”tro och tålamod”. 

Och vi behöver både ock. Om tron hakar tag i otåligheten blir den kanske en rastlös och oändlig jakt efter något annat. En otålig tro jagar nya upplevelser, starkare uppenbarelser, nyare former, ju nyare desto bättre, som katten jagar efter svansen. Längtan är bra. Rastlöshet är något annat. Tro utan tålamod jäktar och förtunnar. 

Tålamod utan tro, å andra sidan, blir stoisk, tapper men ändå hopplös. Vi behöver tron för att orka. Och när tron, d.v.s. förtröstan på Gud, leder till tålamod skapas en grund i människors liv. Tro som leder till tålamod finner frid och håller ut. För tålamod är mod som tål påfrestning. 

Men hur?

Det låter enkelt. Men hur ska det gå till? Varifrån ska vi få detta mod? Svaret är: Från Gud, 2 Tim 1:7: ”Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande.”

Bibeln är inte en självhjälpsbok. Självhjälpsböcker kan vara bra… men de lämnar oss i slutändan så oändligt ensamma. Hos Gud finns hjälp att få. Den stora frågan är inte hur vi kan bli starkare, mer kärleksfulla eller mer behärskade. Frågan är om vi kommer att vända oss till Gud och be om hjälp eller inte? Paulus skriver nämligen att Gud vill ge oss allt detta när vi ber honom om det. ”Gud har… gett oss… kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande.”

Lånade ord

Hur skulle en sådan bön kunna låta? Du kan be med alldeles egna ord. Det duger bra. Men du kan också återanvända Bibelns böner och göra deras ord till dina. Här är en underbar bön man kan be för sig själv i en tid som vår, Ps 143:8-11: 

”Låt mig möta din nåd på morgonen,

för jag litar på dig.

Visa mig den väg jag ska gå,

för jag lyfter min själ till dig.

Rädda mig från mina fiender,

HERRE,

hos dig söker jag skydd.

Lär mig att göra din vilja,

för du är min Gud.

Låt din gode Ande leda mig

på jämn mark.

HERRE, ge mig liv

för ditt namns skull,

rädda min själ ur nöden

i din rättfärdighet.”

Vi är framme snart!

”Hur långt är det kvar?” Jag önskade att jag hade ett svar att ge dig. Men det har jag inte. Och det har ingen annan heller. Men en sak vet jag: ”han glömmer inte”. Inte dig och inte mig. Och ingen annan heller. Dessutom ska vi också finnas för varandra. Inte heller vi ska glömma varandra. Oavsett hur mörk denna höst kan bli eller hur kall vinterkylan kommer att lägga sig över vårt land. Du är inte ensam. Denna prövning måste vi ta oss an tillsammans. Nu behöver vi tänka på varandra, be för varandra, ringa varandra, lyfta varandra, i tro och tålamod. ”Vi är snart framme” svarade jag barnen till sist, när vi närmade oss mormor och morfars hus, där morfar stod på farstutrappan och tog emot och mormor i köket och värmde mjölk och bullar. Det får bli mitt slutord också till dig. Vi måste genom denna kris. Vi behöver ta den på allvar utan att hamna i förlamande fruktan. Hösten kanske blir svår. Men det kommer att komma andra tider. Detta kommer inte att vara för evigt. Och framförallt… Vi är framme snart, Rom 13:11: ”Frälsningen är oss närmare nu än när vi kom till tro.”

De kom för att ge

Micaels eftertankar, ”veckobrev” för sommaren

Det finns en fantastiskt utmanande beskrivning av de första kristnas försök att följa Jesus i 2 Kor 8:1-5: ”Jag vill tala om för er, bröder, vilken nådegåva församlingarna i Makedonien har fått av Gud. Under många svåra prövningar har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom överflödat i den rikaste givmildhet. Jag kan försäkra: efter sin förmåga, ja, över sin förmåga har de gett. De kom självmant till mig och tiggde och bad om att få vara med och hjälpa de heliga. Och de gav inte bara det jag hade hoppats — efter Guds vilja gav de först och främst sig själva, åt Herren och åt mig.”

Paulus skriver om ett antal människor som stod för en fantastisk inställning till livet och omgivningen. – De kom för att ge. ”De kom självmant till mig och tiggde och bad om att få vara med…” 

Kanske händer det ibland att vi istället börjar se på kyrkan som om den vore en slags serviceinrättning, en plats dit man kan komma med självklara krav på att få sina egna behov tillgodosedda. Vi kommer med andra ord för att få. Och vi går dit det ger mest. Någon ska till­fredsställa mina behov. Om det inte sker går jag miss­nöjd hem och säger: – Det gav mig ingenting.

Inget av detta är förstås helt fel. Visst borde det vara givande att gå till kyrkan. Visst borde det finnas gemenskap och förståelse och medkänsla och annan hjälp att få i den kristna församlingen. Det är rätt att förvänta sig det. Det är när det blir ensidigt det blir fel. Om jagbaraär mottagare och aldrig någonsin givare är det knappast ett uttryck för ett moget lärjungaskap eller en balanserad livssyn. Sann gemenskap är både givande och tagande, på en och samma gång. 

Vad händer med oss om vi bara blir mottagare? När vi bara blir mottagare blir vi konsumenter; konsumenter som konsumerar gudstjänster och andra tjänster. Av konsumenter brukar det dessutom snart bli recensenter. Som om gudstjänsten vore någon slags teateruppsättning fäller vi våra omdömen: – Underbar sång! Okej mötesledning. För lång predikan. 

Konsumtion och recension… men rätt lite funktion. 

De troende i Makedonien visar en annan väg. De kom för att ge! De gav av sina pengar, men de gav framförallt ”sig själva”. De gav sin stund på jorden till Gud. 

Att ge sig själv är att ge tid, att visa omsorg och att ställa det man kan till Guds förfogande. 

De gav tillsammans

Det finns två saker till jag skulle vilja peka på när det gäller de hur de troende i Makedonien visar oss hur man följer Jesus. Först: De kom samman för att ge.

De troende i kyrkan i Makedonien såg inte på sig själva som små öar i tillvaron. De kände solidaritet med de fattiga i Jerusalem och gjorde en insamling – tillsammans – för att ge stöd och visa kärlek. För dessa människor var tydligen inte tro privatreligiositet, d.v.s. något man bara hade för sig själv. Inte heller var den andliga tjänsten ett enmansprojekt, någonting man kunde klara av på egen hand.

De hade förstått Johannes ord, 1 Joh 4:20: ”Om någon säger: ’Jag älskar Gud’ men hatar sin broder, då ljuger han. Tyden som inte älskar sin broder, som han har sett, kan inte älska Gud, som han inte har sett.”

Dessutom hade de lyssnat till Paulus, som skriver: ”liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra.”, (Rom 12:4-5).

När Jesus kallade sina lärjungar och de började följa honom blev de inte bara ett antal enskilda individer som hade sin egen tro på Gud. De blev en gemenskap; en gemenskap som samlades omkring Jesus. De lärde sig två viktiga saker: 1) Jesus följer man tillsammans med andra. 2) Och att tjäna honom får ofta sitt praktiska uttryck i att vi betjänar varandra, Gal 6:2: ”Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.”

Det är en gåva att få ge!

För det andra… och för att få tag på det här måste vi läsa noggrant. Lyssna vad Paulus skriver: ”Jag vill tala om för er, bröder, vilken nådegåva församlingarna i Makedonien har fått av Gud. Under många svåra prövningar har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom överflödat i den rikaste givmildhet.”

Vad står det egentligen här? Hade kyrkan i Makedonien fåtten gåva? Var det inte församlingen i Makedonien som gavgåvan? Jo, visst. Så var det ju. Kyrkan i Makedonien samlade in pengar som de gav bort, som en gåva till de fattiga i Jerusalem. 

Men här står det ju att de hade fåtten nådegåva. Det är sant. Och poängen är den här: Det är en gåva att få ge! Att få ge till Gud är den bästa investering vi kan göra. Jesus säger, Matt 6:19-20: ”Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl.”

En del ger sitt liv åt att bli så duktig på ett instrument som möjligt. 

En del ger sitt liv till ett hus eller en träd­gård. 

En del lever för en båt eller för ett arbete. 

Alla måste vi ge vårt liv till någonting. 

Om du måste ge ditt liv till något, varför inte då ge ditt liv till det största av allt. Till Gud. För Guds rikes framgång. För att evangeliet ska bli känt och för att människor ska få lära Guds livsförvandlande kärlek. Jag kan i alla fall inte tänka mig något större. Det är i själva verket ingen uppoffring. Det är en gåva av nåd att få ge sitt liv till Gud.

Jag frågade i min tristess:

”Säg hur får man ett givande liv?

Och Hans svar har följt mig sén dess.

”Det är enkelt”, han sa, ”bara giv!”

Terminens sista veckobrev

Detta är terminens sista veckobrev. Jag vill därför ta tillfället i akt att tacka er alla för en rik och viktig vår och försommar. När vi nu går in i sommartid, som för många också är semestertid, går även vår verksamhet in i en annan takt. Dock bjuds du till många fina samlingar i Tabernaklet och i Tabernaklets regi, som trädgårdsfester, utflykter, och så klart till gudstjänster varje söndag kl. 11.00. Jag vill också nämna att vårt café Trappa Ner fortsätter att hålla uppe för matutdelning varje måndag eftermiddag under sommaren. Bär även detta i dina böner. 

Några konkreta behov 

För att kunna hålla kyrkan öppen och verksamheten igång är vi ständigt i behov av volontärinsatser på en mängd olika områden. Så mycket gott sker redan just p.g.a. detta. 

Be gärna om fler musiker så att vårt sång- och musikliv kan blomstra. 

Be också om arbetare till vår söndagsskola. 

Vi har även ett stort behov av tolkar som kan översätta våra söndagsgudstjänster till engelska, för att så många som möjligt ska kunna känna sig delaktiga. Vill du tolka? Tala då med oss om det.

Vårt mest akuta behov just nu är behovet av fler ljudtekniker. Många har gjort ett fantastiskt arbete med en ljudanläggning som varit allt annat än lättarbetad. Tack för är fina insats! 

Nu har några flyttat och andra valt att sluta av andra anledningar, vilket betyder att vi idag bara har två ljudtekniker kvar. De kan förstås inte axla hela arbetsbördan själva. I klartext betyder det att vi idag inte ser hur vi ska kunna lösa ljudet för alla gudstjänster i sommar, till att börja med. I skrivande stund återstår t.ex. hela juli att lösa. Finns du som är beredd att lära dig hur detta fungerar och att hjälpa oss är vi förstås väldigt tacksamma för det. Känner du någon annan som skulle kunna tänkas hjälpa oss med detta får du gärna skicka frågan vidare till honom eller henne, eller tala med oss om det.

Tyvärr innebär nog detta dessutom att vi inte kan serva med att lägga ut våra ljudfiler med predikningar på ett tag. Detta är viktigt, då många hämtar hem dem, så be gärna med mig om en lösning.

Med tillönskan om en välsignad sommar

Micael Nilsson

Pastor, Tabernaklet, Göteborg