Gemenskapsdag 4 maj 2024

Som vi tidigare nämnt planeras vi en gemenskapsdag på Nimbus, Öckerö, lördag den 4 maj. Här följer lite mer information om den. Det finns också en folder med detaljer på kyrktorget.

Tema: Den församling jag tror på

”Vi tror ock på den helige Ande,en helig, allmännelig kyrka…”

Orden är hämtade från den apostoliska trosbekännelsen. Först bekänner man där sin tro på Gud som Fader och Skapare, följt av bekännelsen om Jesus som Herre och Frälsare. Efter det kommer man fram till den Helige Ande. Man hinner då inte till punkt i sin bekännelse om tron på Anden innan man kommer fram till tron på kyrkan, som att allt sitter ihop, som att tron på Guds Ande hör ihop med tron på kyrkan. 

– Vi tror på kyrkan… Jovisst, men ibland får vi också kämpa med den tron, kanske inte med tron på kyrkan som idé, men den av kött och blod, den som består av människor och relationer. Den kyrkan är en komplicerad sak. Men den är också fantastisk. 
Till slut blir tron på kyrkan kanske bara möjlig om vi först tror på Guds Ande, d.v.s. på Guds förmåga att forma en sådan gemenskap.

Hur ser den kyrka ut du tror på? Den frågan får bli gemenskapsdagens röda tråd. Vi vill lyssna till varandra och samtala med varandra för att bättre förstå varandras längtan och kanske också börja dela den med varandra på ett djupare sätt. Välkommen med!

Upplägg:

10.00 Uppstart med fika och gemenskap
11.00 Samling i kyrkan.
11.30-12.15, Tema: Den församling jag tror på. 
11.30 Barnen går till sin samling med vår gäst Viktoria Wikberg som arbetar med barn i Filadelfia på Öckerö.
12.15-13.00, Samtal i grupper
13.00 Lunch
14.00-15.30 Gemenskapsaktivitet
15.30 Fika
16.00-17.00 Avslutningssamling i kyrkan.
16.00-17.00 Barnen går till sin samling.

Kostnad:

325 kr för vuxen, 200 kr för barn (4-12 år). Familj med barn max 1000 kr. Sponsra gärna någon genom att betala lite mer.  Vi vill att alla ska kunna komma med. Blir kostnaden för stor betalar du bara vad du kan. 

Sista anmälningsdag: måndag 29/4 till expeditionen, exp@tabernaklet.se, 031-13 22 20. Vid anmälan meddela särskild kost, allergi samt om du behöver eller kan erbjuda samåkning.

Tillbaka till hemsidan.

Hur är vi församling nu?

Hur är vi församling nu? Det har varit vår stora fråga de senaste veckorna. Vi fick börja med att skapa ett bra säkerhetstänk omkring våra samlingar. När det inte längre räckte var såg vi oss tvungna, med sorg i hjärtat, att ställa in våra offentliga möten. Men kvar finns förstås frågan: Hur är vi församling nu? Vi har samtalat, rådfrågat och bett mycket omkring den. Här ger vi några svar. (En kortare version finns här, för dig som söker någon som kan bry sig om dig en stund.)

Först: Vi ÄR verkligen församling också nu! Församling är inte i första hand verksamhet och samlingar utan gemenskap och omsorg. Dessutom har vi ett uppdrag från Gud att förmedla de goda nyheterna, d.v.s. evangeliet om Jesus, till vår omgivning. Detta vill vi också slå vakt om när nu saker och ting för övrigt måste se annorlunda ut en tid. Här följer en beskrivning av några sätt vi är församling på idag.

 1. Vi firar gudstjänst. Varje söndag sänder vi ut en gudstjänst från Tabernaklet med inspelade avsnitt från våra anställda, innehållande predikan, sång, bibeltankar och bön. Dessutom firar vi nattvard i hemmen vid några av dem. Du köper hem druvjuice och ett brödstycke och vi delar Herrens måltid framför våra skärmar.
 2. Vi har en organiserad ”Telefonomsorg” riktad till våra äldre, men också till andra som behöver detta nu. Hör av dig till oss så ser vi till att du kommer in på listan. Alla som vill blir uppringda av våra volontärer en gång i veckan. (Självklart fortsätter vi dessutom att hålla kontakt genom att spontant ringa upp varandra för att se till att ingen lämnas ensam.)
 3. Vi försöker hjälpa varandra praktiskt med matinköp och liknande. Hör av dig om du behöver hjälp!
 4. 11-Kaffe. Varje dag kan den som anmäler sig till vår omsorgspastor Birgitta (se kontaktuppgifter under fliken ”Kontakt”) få ett enkelt SMS, med en uppmuntrande bibeltext och hälsning. Vi sätter oss med kaffekoppen där hemma och vet att många gör detsamma och tar tid för stillhet och bön.
 5. Varje torsdag skickas ett veckobrev ut med en hälsning från vår föreståndare Micael. Önskar du få det anmäler du det genom att skicka din mailadress till exp@tabernaklet.se.
 6. Varje vecka finns våra pastorer i kyrkan. Vi försöker då hålla ”Öppen onsdag” även under denna tid. Det innebär att du som behöver få prata med någon, ansikte mot ansikte, kan få beställa tid med dem för ett 45 minuter långt samtal. Vi tar det om du är frisk och vi är friska och skapar en trygg miljö med ”social distans” men med mänsklig närhet. (Se kontaktuppgifter under fliken ”Kontakt”)
 7. Sista onsdagen i månaden lägger vi ut vår studiekväll ”En Timme Bibel” vidoeinspelad via vår hemsida.
 8. Vi kan alltid ”mötas i bön”. Hör av dig om du vill att vi ber för dig eller något annat.
 9. Vi erbjuder samtal med våra pastorer över telefon. Kontakta oss så kan vi boka en telefontid.
 10. Tabernaklet har ett café och en värmestuga för socialt utsatta vänner, ”Café Trappaner”. När vi nu inte kan hålla det öppet fortsätter vi att dela ut matkassar och annat varje måndagkväll utanför vår kyrka.
 11. Vårt gatuevangelistionsteam fortsätter sitt arbete med att möta kvällsvandrare på fredagskvällar.
 12. Kanske tillhör du inte vår kyrka men önskar att få bli del av allt detta. Vi vill finnas också för dig. Tveka inte att kontakta oss.

”Herre, jag har hört om dina gärningar, jag har sett dina verk, Herre. Förnya dem i denna tid, ge dig till känna i denna tid, minns i dess oro din barmhärtighet.” (Hab 3:2)

Vi fortsätter!

Våra offentliga samlingar ställs in tills vidare p.g.a. utvecklingen omkring Covid-19. Vi ställer in vår verksamhet med tungt hjärta, men också i övertygelse om att detta är vad vi nu måste göra för att ta ansvar om varandra på bästa sätt.

Att vi ställer in sammankomster betyder dock inte att vi slutar att vara församling för varandra. Via TELEFONOMSORGEN försöker vi hålla kontakt med varandra för att ha koll på hur alla mår och om någon behöver praktisk hjälp med matinköp och annat. Vi ber dig också att själv höra av dig till oss om du behöver oss. Vi vill inte att någon ska bli ensam och utan hjälp!

När våra bönesamlingar i kyrkan skjuts fram uppmanar vi till husandakter och bönekedjor. Ring så ber vi! Håll kontakt med dina vänner och dela bönemännen med dem. Vi vill också återkomma snarast om det vi kallar för ELVAKAFFE, där Magnus och Birgitta inbjuder oss till en stund av bön i hemmen, gärna omkring en kopp kaffe. Vi återkommer med material och andra tankar du kan ha hjälp av för en god och meningsfull stund därhemma.

Vi gör också vad vi kan för att publicera andakter, studier, predikningar och söndagsgudstjänster, så att du via din smartphone eller dator kan ta del av det. Vill du botanisera bland det materialet finner du det här.

När det gäller vårt arbete med Trappaner försöker vi upprätthålla det och hålla kontakter med våra besökare genom att dela ut matkassar utanför kyrkan på onsdagar.

Behöver du höra av dig till oss vill vi gärna finnas till hans för dig. Här finner du våra kontaktuppgifter.

Vill du hjälpa till?

Vi befinner oss bara i början av en kris som kan hålla på länge. Vi vet än inte vilka nya behov vi kommer att möta. Vi håller alla ännu på att lära oss hur vi ska hantera allt.

”Lär oss” bad Jesu lärjungar. I själva verket är det den bönen som gör oss till lärjungar. Vi är inte färdiga. Vi vet inte allt och kan inte allt. Men om vi är beredda att lära oss kan vi växa och utvecklas och dessutom hitta nya vägar.

”Lär oss” ber också vi dessa dagar. ”Lär oss Gud att ta hand om varandra och att tjäna vår omgivning troget och klokt.”

Vill du lära dig tillsammans med oss och göra en insats för människor genom vår kyrkas arbete är du varmt välkommen med i arbetslaget. Just nu ser vi följande behov. Återkom gärna till den här sidan längre fram… när vi lärt oss mer.

Vi söker dig som är beredd att ringa en medmänniska

Vi söker dig som redan tillhör vår församling och som därför redan har en viss kontakt med våra äldre. Vi vill starta upp TELEFONOMSORGEN. Vi ber dig att ringa upp och att hålla kontakt med en grupp av våra äldre, kanske tio personer, för att se hur de mår och vad de kan behöva hjälp med. Du kan läsa mer om TELEFONOMSORGEN här.

Vi söker dig som vill göra en praktisk insats

Vi söker dig som skulle kunna hjälpa dem som har svårt att komma ut och handla mat just nu? Det kan även finnas andra praktiska saker att hjälpa till med. Kontakta vår omsorgspastor Birgitta Olsson Claesson, se kontaktuppgifter här, om du känner att detta är en uppgift för dig.

Vi återkommer…

Husgrupper – vad, varför och hur?

Tisdagen den 4 februari inbjöd församlingsrådet i Tabernaklet till ett samtal omkring husgruppens funktion. Vill du ta del av detta följer det inledande föredraget här.

”Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande, innerlig glädje.” (Apg 2:46)

Så beskrivs gemenskapen i den första kristna församlingen, med ord som trohet, enhet och ”jublande, innerlig glädje”. Kanske inte förvånande då att vi efter detta läser att ”Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta”. Vem vill inte vara med i en sådan gemenskap?

Här finns också en beskrivning av varman möttes, nämligen ”i templet och i hemmen”. 

Bibeltexten beskriver dynamiken mellan den stora gruppen och den mindre. Man firade gudstjänst i templet och bröt bröd i hemmen.

Det är gott att vara många ibland. Det finns en styrka i det. Men den stora samlingen kan också rymma ensamhet. Det är inte möjligt att lära känna alla på en gång. Dessutom behöver vi även en plats för det nära samtalet, där vi kan dela våra liv med varandra på ett djupare och mer konkret sätt. För många har en husgrupp blivit just detta. 

Att ha en husgrupp är att ha vänner omkring sig. Det kan man förstås ha helt spontant och naturligt. Andra gånger kan man behöva ge organisation och struktur åt husgruppen.

VAD ÄR EN HUSGRUPP?

En husgrupp är en liten grupp på kanske 6-12 personer som (oftast) samlas i hemmen för att lära känna Gud och varandra bättre. 

Den samlas så ofta gruppen själv väljer. Några grupper samlas varje vecka, några varannan vecka och andra kanske en gång i månaden, allt efter vars och ens möjligheter.

Husgrupperna kan se olika ut, det kan finnas tjej- eller killgrupper, studentgrupper, grupper för barnfamiljer, grupper med inriktning på samtal och grupper som betonar bön. 

Det viktiga är att vi hittar en grupp där vi trivs och kan känna oss trygga. 

En grupp där du känner dig TRYGG, SEDD och HÖRD och där du kan få hjälp att VÄXA och hjälp i BÖN är en bra husgrupp.

Det är också viktigt att grupperna strävar efter öppenhet. Kanske bjuder man sina vänner till gruppen, i samråd med de andra deltagarna. Kanske får man en fråga från Husgruppssamordnaren om man vill ta emot ytterligare någon eller några gruppmedlemmar. Detta tar gruppen gemensamt beslut om. 

Man skulle kunna tänka på gruppen med hjälp av tre ord; tre ord som rimmar bra med varandra:

NÄRA

I gruppen kommer vi varandra nära. Vi lär känna varandra och utvecklar relationer. I det livsnära samtalet, där vi kan dela mer, men bara så mycket vi själva väljer, kan vi växa och utvecklas.

LÄRA

En gruppkväll innehåller också ett enkelt bibelsamtal. Våra pastorer tar fram, eller kan föreslå samtalsmaterial, för de grupper som önskar hjälp med detta. 

BÄRA

”Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag”, skriver aposteln Paulus. En god husgrupp blir ett bärarlag. 

EN SAMLING

Hur kan en kväll se ut? Vi kanske startar upp med något enkelt att äta. En enkel fika duger bra. Därefter går vi laget runt. Alla bjuds in i samtalet. Vad har hänt sedan sist? En kort avstämning. Efter detta har vi kanske ett kortare eller längre studium, ett bibelsamtal eller ett ämne vi vill samtala om. Gruppen väljer själv vad detta ska handla om. Önskas hjälp med studie- eller samtalsmaterial kan pastorerna bistå med det.

Kvällen avslutas lämpligen med en bönestund, där var och en får bidra med såväl böneämnen som böner. 

LEDNING

Varje grupp har en kontaktperson. Kontaktpersonen kontaktas vid förfrågan om nya gruppdeltagare och kanske om det finns någon fråga från församlingsledningen till grupperna att samtala omkring. 

Kontaktpersonen inbjuds också till en gemensam uppstartskväll i början av varje termin där man kan dela med sig av frågor eller upptäckter och dessutom få information om vad som kommer att hända under den kommande terminen.

Växer våra husgrupper och blir fler och större vill vi se ett Husgruppsråd växa fram, där människor som är lämpade för det hjälper oss att driva arbetet framåt. 

Som ett första steg tillsätter vi en Husgruppssamordnare. 

HUSGRUPPSSAMORDNAREN

Husgruppssamordnarens uppgift blir att (tillsammans med våra pastorer): 

 • Vara länk mellan Församlingsråd och våra husgrupper
 • Hjälpa nya människor att hitta in i husgrupper
 • Hjälpa den som önskar att starta upp en husgrupp
 • Kalla till en uppstartssamling för kontaktpersonerna i början av varje termin
 • Ge goda råd när goda råd behövs

STEG FRAMÅT

Vi har redan nu några husgrupper och vill gärna ge resurser till de redan befintliga grupper vi har som önskar hjälp att utvecklas. Vi vill också inventera hur det ser ut i grupperna och vilka grupper som kan önska ta emot nya medlemmar. 

För att få igång nya grupper behöver vi framförallt ledare/samordnare som är beredda att starta upp en grupp. 

När någon vill ta ett initiativ kan han/hon kontakta Husgruppssamordnaren eller någon av våra pastorer, som kan offentliggöra att gruppen startar och eventuellt inbjuda fler deltagare. 

Vi kan också finnas med vid uppstartssamlingen.

Har man en grupp vänner omkring sig som gärna samlas är det förstås bara att starta upp. Vänner som samlas, samtalar och ber är helt enkelt vad en husgrupp är. 

Vi önskar dock att man ansluter sig till det gemensamma husgruppsbyggandet i församlingen så att vi kan hjälpa varandra framåt. 

Vill du veta mer om våra husgrupper eller hur du kan få kontakt med en husgrupp kan du kontakta vår pastor Henrik Olsson på henrik@tabernaklet.se.

TAB Tänk

”Talar vetenskap mot Guds existens?”

Nu startar vi upp höstens föreläsningsserie ”TABTänk”. TABTänk är en öppen samling för dig som vill pröva den kristna tron: Vad bygger den på? Vad leder den till? Håller den? Först ut, onsdagen den 18 september kl. 19.00, är Per Landgren, Fil.dr. i Ide och lärdomshistoria, Fil.Lic i Latin och gästforskare vid University of Oxford sedan 2010. Per talar över ämnet: ”Talar vetenskap mot Guds existens?”