Riktlinjer för Tabernaklet – Covid-19

Detta gäller fr.o.m. den 1 december 2021

Vi kommer inte att införa krav på vaccinationsbesvis för att få besöka Tabernaklets samlingar. Den som vill komma till oss är välkommen. I stället väljer vi att begränsa antalet deltagare i våra gudstjänster till max 100 personer. Det betyder också att vi inte behöver ha anvisade, d.v.s. numrerade platser.

För att detta ska fungera behöver vi vara rädda om varandra.

Följande gäller:

  • Använd handsprit
  • Undvik kramar och att ta i hand. 
  • Håll avstånd och sitt inte nära andra människor utanför egen familj. Detta gäller i alla kyrkans lokaler. Sitt gärna även på läktaren.
  • Alla, oberoende om man är vaccinerad eller inte, måste visa särskild hänsyn och inte sprida smitta till andra. Vi har många infektionskänsliga personer i våra samlingar.
  • Stanna hemma om du eller anhöriga har nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta, sjukdomskänsla eller luftvägsinfektion. Detta är ett krav om anhöriga har konstaterad Covid-19 infektion. Detta gäller tills alla i hushållet har varit friska i minst två dygn.
  • Testa dig för covid-19 vid symtom. Det gäller både dig som är ovaccinerad och dig som är vaccinerad.

Med detta hoppas vi kunna skapa en trygg miljö för så många som möjligt och att du ska känna dig varmt välkommen till oss!Församlingsledningen, Tabernaklet, Göteborg