Torsdagsträffen

Bibelstudium över personen Petrus – Magnus Claeson

Ingång från Götabergsgatan

Torsdag 2/2 kl 12.00-14.00

 

Evenemanget är avslutat.