Datum

apr 02 2020

Tid

12:00

Bibelstudium – inställt

P.g.a. den rådande situationen med coronavirus skjuter vi fram bibelstudierna med Hjördis till dess vi meddelar annat.