Bibelstudium

Bibelstudium –  Noa

Talare: Magnus Claesson

Samlingen är enkel och öppen för alla. Fika.

Ingång från Götabergsgatan.

Välkommen!

Evenemanget är avslutat.