Datum

feb 04 2020

Tid

18:00

En kväll omkring husgruppens funktion

Församlingsrådet inbjuder till en samling där vi  vill lyfta husgruppernas funktion. Öppet för alla som tillhör, vill tillhöra och kanske t.o.m. vii vara med om att starta upp en husgrupp.