En Timme Bibel

Det inre livet. Gud bor i en kristen människas inre.
Där pågår ett ständigt samtal. Hur ser det livet ut,
och vad kan ett fungerande andaktsliv betyda för oss?

Föreläsare: Micael Nilsson

Evenemanget är avslutat.