Datum

sep 27 2020

Tid

11:00 - 12:00

Gudstjänst

Vi återupptar kyrkan för gudstjänster. Maxtak 50 gäller. Av det skälet dubblerar vi våra gudstjänster i September. Vid den andra gudstjänsten (14.00) inbjuder vi även till söndagsskola. Se för övrigt på vår hemsida för vad du bör tänka på och hur vi har tänkt omkring säkerheten.