Långfredagen – Gudstjänst

Predikan: Jonas Dagson

Tema: Det är fullbordat!

Ledning – Johan Holmdahl

Musik: Markus och Agneta Rubensson

Nattvard

 

 

 

Evenemanget är avslutat.