Alpha 3

Tredje träffen med Alphagruppen

Tema: “Hur ska jag kunna tro?”

Tid: kl 18:00-20:00

Ingång från Götabergsgatan

 

 

 

 

 

 

 

 

Evenemanget är avslutat.