Gudstjänst

Predikan: Micael Nilsson.

Upp 3:7-22 – “Brevet till Filadelfia: Trohet är ett viktigt ord.”
och  “Brevet till Laodicea: Hopp för den som upptäcker att tron har svalnat.”

Ledning: Annelie Enochson (AE 23/8)

Musik: Kajsa Lorensson (S.E.30/7)

Församlingsmöte efter serveringen (MN 24/10)

Kyrkkaffe