Datum

okt 03 2021

Tid

11:00 - 13:00

Gudstjänst med nattvard

“Någonting att hoppas på för den som står inför stora utmaningar.” Predikan: Micael Nilsson. Musik: Eric Lagerström. Kyrkkaffe efter gudstjänsten.