Datum

mar 07 2020

Tid

09:00 - 11:00

Kvinnofrukost

Med Bittan Ekman. “Från Jetsetliv till arbete med hemlösa.” Anmälan senast ons. 4 marstill Tabernaklets expedition: 031-13 22 20, exp@tabernaklet.se. Kostnad 100 kr.