Datum

mar 04 2020

Tid

19:00 - 21:00

Tänk klart!

En föreläsningskväll. En dubbelbottnad uppmaning att dels gå djupare med sin tanke, dels att ompröva inlärda försanthållanden.
Denna gång: BIBELN OCH KORANEN – En jämförelse
Peter Payne – Doktor i filosofi från Stanforduniversitetet och ledande inom ”Institute for Credible Christianity”

(Institutet för trovärdig kristen tro).
Föredraget kommer hållas på engelska.

Fri entré

19:00 – 20:00   Föredrag
20:00 – 20:30   Fika

20:30 – 21:00   Frågestund

Onsdag 4 mars kl 19
Baptistkyrkan Tabernaklet, Storgatan 39