Vi fortsätter!

Våra offentliga samlingar ställs in tills vidare p.g.a. utvecklingen omkring Covid-19. Vi ställer in vår verksamhet med tungt hjärta, men också i övertygelse om att detta är vad vi nu måste göra för att ta ansvar om varandra på bästa sätt.

Att vi ställer in sammankomster betyder dock inte att vi slutar att vara församling för varandra. Via TELEFONOMSORGEN försöker vi hålla kontakt med varandra för att ha koll på hur alla mår och om någon behöver praktisk hjälp med matinköp och annat. Vi ber dig också att själv höra av dig till oss om du behöver oss. Vi vill inte att någon ska bli ensam och utan hjälp!

När våra bönesamlingar i kyrkan skjuts fram uppmanar vi till husandakter och bönekedjor. Ring så ber vi! Håll kontakt med dina vänner och dela bönemännen med dem. Vi vill också återkomma snarast om det vi kallar för ELVAKAFFE, där Magnus och Birgitta inbjuder oss till en stund av bön i hemmen, gärna omkring en kopp kaffe. Vi återkommer med material och andra tankar du kan ha hjälp av för en god och meningsfull stund därhemma.

Vi gör också vad vi kan för att publicera andakter, studier, predikningar och söndagsgudstjänster, så att du via din smartphone eller dator kan ta del av det. Vill du botanisera bland det materialet finner du det här.

När det gäller vårt arbete med Trappaner försöker vi upprätthålla det och hålla kontakter med våra besökare genom att dela ut matkassar utanför kyrkan på onsdagar.

Behöver du höra av dig till oss vill vi gärna finnas till hans för dig. Här finner du våra kontaktuppgifter.