TAB Tänk

”Talar vetenskap mot Guds existens?”

Nu startar vi upp höstens föreläsningsserie ”TABTänk”. TABTänk är en öppen samling för dig som vill pröva den kristna tron: Vad bygger den på? Vad leder den till? Håller den? Först ut, onsdagen den 18 september kl. 19.00, är Per Landgren, Fil.dr. i Ide och lärdomshistoria, Fil.Lic i Latin och gästforskare vid University of Oxford sedan 2010. Per talar över ämnet: ”Talar vetenskap mot Guds existens?”