Gör september till en bönemånad

SEPTEMBER – EN MÅNAD FÖR BÖN

”Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också.” (Jesus, Matt 6:33)

Jesus lär oss att börja rätt. Jesus lär oss att börja med Gud. Därför vill vi i Tabernaklets Församlingsråd inbjuda dig till en månads bön i början av höstens arbetstermin. 

Mån 4-ons 6 september öppnar vi kyrkan kl.17.00. Du kommer när du kan och stannar så länge du vill, sitter ner i stillhet i kyrkbänken och ber för dig själv. Kl.18.00 och 19.00 samlas vi för att be tillsammans. Du är också välkommen till förmiddagsbön tisdag den 5 september k.11.00.

BE I DITT HEM

Utöver vår viktiga bönevecka vill vårt Församlingsråd inbjuda dig att be med oss varje dag i ditt hem under september. Du gör detta som du kan och själv vill, en kort eller längre stund efter just dina möjligheter. Här följer ett förslag till upplägg för hela månaden.

1 september

Vi börjar med Gud. Vi vänder oss till Gud i tacksägelse och tillbedjan.

Gud, ditt ord säger: ”Jag vill tacka dig, Herre min Gud, av hela mitt hjärta och ära ditt namn i evighet, för din nåd över mig är stor, du räddar min själ ur dödsrikets djup.” (Ps 86:12-1)

Jag håller med: Jag vill tacka dig för all nåd du visat mig, för alla gånger du burit mig, för de tillfällen du tillrättavisat mig när jag gått fel och för den kärlek du älskat mig med genom allt. 

Bön: Berätta för Gud vad han betyder för dig. 

2 september

Vi kommer med oss själva. 

Gud, ditt ord säger: ”Därför uppmanar jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja: det som är gott och fullkomligt och behagar honom.” (Rom 12:1-2)

Jag håller med: Jag vill bära fram mitt liv idag, som ett offer till dig. Men det är inte bara ett offer. Det är framför allt mitt livs största förmån att jag får vara din. Ta emot mig än en gång. Förnya mig. Förvandla mig. Låt din vilja ske.

Bön: Låt tanken vila i Gud en stund. Finns det något som stör dig? Rannsaka dig själv. Om du behöver bekänna din synd och ta emot förlåtelse kan du göra det nu. Annars kan du tacka för att allt är gott.

3 september

Gudstjänstdag.

Gud, ditt ord säger: ”Jag gladdes när man sade till mig: ’Vi ska gå till HERRENS hus.’” (Ps 122:1)

Jag håller med: Det är stort att få möta dig Gud, att gå till gudstjänst, att försöka lyssna in din röst, få tanka nytt livsmod och få möta goda vänner. Tack för denna tillgång i livet.

Bön: Om du ber innan dagens gudstjänst så be för den, dem som medverkar och alla som kommer. Be att Gud ska få tala och be att vi alla ska kunna lyssna vad Anden säger till oss.

Om du ber efter gudstjänsten kan du istället gå tillbaka i tanken och be över det som berört dig.

4 september

Vi kommer med oss själva.

Gud, ditt ord säger: ”Kasta din börda på HERREN, han ska ta hand om dig.” (Ps 55:23)

Jag håller med: Det är dumt att bära på tunga stenar när man ska gå långt och att bära på grämelser och besvikelser när man ska leva det enda liv man har. Hjälp mig att kasta min börda på dig Gud.

Bön: Vi fortsätter att överlämna våra liv till Gud. Be genom områden du spontant tänker på, sådant du kan ha svårt att lämna, grämelser, svåra erfarenheter. Be om hjälp att släppa taget.

5 september

Vi kommer med oss själva.

Gud, ditt ord säger: ”Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått…” (Rom 12:6)

Jag håller med: Jag håller med, även om det ibland är svårt. För ibland är det svårt att tänka på sig själv som begåvad. Men det borde jag förstås ändå. Jag borde vara tacksam för att du gett mig både nåd och gåvor att ge till andra. 

Bön: I din bön idag kan du tacka Gud för de gåvor han gett dig. Kanske behöver du be om hjälp för att kunna se dem bättre. Be Gud om hjälp att använda dem på rätt sätt. 

6 september

Vi ber för familj och släkt.

Gud, ditt ord säger: ”Jag har utvalt honom för att han ska befalla sina barn och efterkommande att hålla sig till HERRENS väg och handla rätt och rättfärdigt, så att HERREN kan uppfylla sina löften till Abraham.” (1 Mos 18:19)

Jag håller med: När familjen fungerar som du tänkt är den en välsignelse för individer och samhällen. Goda relationer hjälper oss att leva gott.

Bön: Idag kan du be för din familj. Det ser olika ut för oss. En del lever ensamma. Andra kämpar hårt för att hjälpa barn till förskola, skola, fritidsintressen och kyrka. Men säkert har vi alla någon som står oss nära och som vi vill be för just nu.

Be också för familjer i vårt land och i vår kyrka som behöver vår förbön. Be för föräldrar, barn, barnbarn, syskon, syskonbarn… och andra släktingar.

7 september

Vi ber för våra vänner.

Gud, ditt ord säger: ”Salvor och rökelse gör hjärtat glatt, så även ömhet från en vän som ger uppriktiga råd.” (Ords 27:9)

Jag håller med: Vänskap är viktigt. Mina vänner berikar mitt liv så mycket. Hjälp mig att inte ta dem för givet utan att också vara deras vän.

Bön: Vilka av dina vänner behöver din förbön?

8 september

Vi be för församlingsledningen.

Gud, ditt ord säger: ”Vi ber er, bröder, att uppskatta dem som arbetar bland er och leder er i Herren och förmanar er. Visa dem den största kärlek för det arbete de gör.” (1 Thess 5:12-13)

Jag håller med: Du har berikat mitt liv genom många goda ledare och lärare. Jag behöver tänka på dem, i nåd, och i mina böner. 

Bön: Ikväll och i morgon samlas Tabernaklets församlingsledning, d.v.s. Församlingsrådet, styrelsen och de anställda för att be för varandra och för vår församling. Be att Gud ska möta dem och tala till dem.

9 september

Vi fortsätter att be för församlingsledningen.

Gud, ditt ord säger: ”Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare, för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet.” (Ef 4:11-13)

Jag håller med: Goda ledare är en gåva från dig Gud. Hjälp vår församlings ledning att vara sådana ledare; ledare som frigör andra till tjänst och hjälper andra att växa. Möt dem idag. Fyll dem med arbetsglädje och framtidstro.

Bön: Fortsätt gärna att be för församlingens ledning som samlas för att be idag. Be om vägledning för framtiden. Be också för församlingsledarnas familjer och för deras eget andaktsliv.

10 september

Gudstjänstdag.

Gud, ditt ord säger: ”HERRE, du är min Gud! Jag vill upphöja dig, jag vill prisa ditt namn, för du gör underbara ting, dina beslut från forna tider med trofasthet och sanning.” (Jes 25:1)

Jag håller med: Också jag vill upphöja dig. Också jag vill tillbe dig. Du är trofast. Du är sann. Du ska en dag ha fullbordat allt du lovat.

Bön: Om du ber innan dagens gudstjänst så be för den, dem som medverkar och alla som kommer. Be att Gud ska få tala och be att vi alla ska kunna lyssna vad Anden säger till oss.

Om du ber efter gudstjänsten kan du istället gå tillbaka i tanken och be över det som berört dig.

11 september

Vi ber för vår församling och för andra församlingar.

Gud, ditt ord säger: ”Jag ber att de alla ska vara ett, och att de ska vara i oss liksom du, Far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig.” (Joh 17:21)

Jag håller med: Jesus, jag vill be med dig om enhet i din kyrka, om en enhet som byggs på ditt ord och vår gemensamma efterföljelse av dig. Låt din Ande föra oss samman inför dig, i ödmjukhet och syskonkärlek, så att världen kan förstå vem du är. 

Bön: Be om enhet i vår församling och om en varm syskonkärlek mellan oss. Be om enhet mellan olika församlingar i vår stad. Be för Equmeniakyrkan och Evangeliska frikyrkan, de samfund vi samarbetar med, att Gud ska uppenbara sig för oss och leda oss enligt sin vilja

12 september

Vi ber att Gud ska låta vår tro växa och att Gud ska uppenbara Kristus för oss.

Gud, i ditt ord ber Paulus:  ”Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens Ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft har varit verksam.” (Ef 1:17-19)

Jag ber också: Uppenbara Jesus för oss. Låt oss förstå hur stor han är, hur god han är, vad han gjort, vad han gör och vad han ska göra, så att våra ryggar rätas och vår tro fylls av glädje och frimodighet.

Bön: I din bön idag kan du låta tanken gå till Jesus. Du kan sammanfatta för dig själv vad du förstått om honom och tacka Gud för det. Sedan kan du be att Gud ska öppna dina ögon så att du förstår mer. Be också att detta ska ske med oss som församling och kristenhet.

13 september

Vi ber för församlingens förkunnelse.

Vi ber för församlingens förkunnare.

Gud, ditt ord säger: ”Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord.” (Rom 10:17)

Jag håller med: Genom ditt ord har jag mött dig. Genom ditt ord har jag förstått vem du är och vad du vill mig. Genom ditt ord leder du och tröstar mig. Genom ditt ord lyfter du mig och ger mig den uthållighet jag behöver. Du talade, och det blev. Du talar, och det sker igen. Låt ditt ord bli hört genom oss. Ge rätt ord och frimodighet åt dem som har i uppgift att predika.

Bön: Kyrkan har något att säga. Det har vi fått av Gud som ett förtroende att förvalta. Idag ber vi för att vi ska kunna förmedla det på bästa sätt.

Be särskilt för församlingens predikanter.

14 september

Vi ber om andligt liv.

Gud, ditt ord säger: ”Du sänder din Ande, då skapas de och du förnyar jordens ansikte.” (Ps 104:30)

Jag håller med: Vår egen kraft är inte nog. Själva kan vi inte skapa liv. Men du kan. När din Ande rör vid oss blir vi nya skapelser. När din Ande rör vid oss förnyas vi.

Bön: När Guds Ande föll över den första kyrkan föddes den. Utan Anden var kyrkan en samling ängsliga lärjungar, instängda i ett slutet rum. Anden gjorde kyrkan levande och kraftfull. Idag kan du be att Guds Ande ska fylla dig och förnya ditt liv, men också att Guds Ande ska få falla över vår gemenskap.

15 september

Idag ber vi att under ska ske.

Gud, ditt ord säger: ”Skulle något vara omöjligt för HERREN?” (1 Mos 18:14)

Jag håller med: Mycket ser omöjligt, men ditt ord säger att du gör det omöjliga. Låt under ske i din församling. Hela de sjuka. Trösta de sörjande. Lyft den som sjunker. Uppenbara din makt och omsorg bland oss.

Bön: Bibeln säger att Gud bekräftade sitt ord genom att låta under ske. Låt oss sträcka oss efter det i vår bön, i förtroende för Gud. Vi kan be med profeten Habakkuk, Hab 3:2: ”Herre, jag har hört om dina gärningar, jag har sett dina verk, Herre. Förnya dem i denna tid, ge dig till känna i denna tid, minns i dess oro din barmhärtighet.” (Bibel 2000)

16 september

Vi ber om att människor ska komma till tro.

Gud, ditt ord säger: ”På samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över nittionio rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse.” (Luk 15:7)

Jag håller med: Även om jag inte kan pejla djupet i din glädje Gud så delar jag den. Att få se människor komma tillbaka till dig, hem igen, är glädje. Du sörjer över dem som inte tycker att de behöver dig eller någon omvändelse, men din glädje över en enda som kommer till dig övergår allt.

Bön: Idag får vi be om väckelse och uppvaknande, d.v.s. att människor ska upptäcka sitt behov av Jesus. Be att kyrkan ska få vara en 

öppen och generös plats där sökare kan känna sig välkomna, men också en plats där förkunnelse och vägledning är tydlig.

17 september

Gudstjänstdag.

Gud, ditt ord säger: ”Och salig är du som trodde, för det som Herren har sagt dig kommer att gå i uppfyllelse.” (Luk 1:45)

Jag håller med: Du har välsignat och berikat mig när jag trott på ditt ord och litat på din trofasthet. 

Bön: Om du ber innan dagens gudstjänst så be för den, dem som medverkar och alla som kommer. Be att Gud ska få tala och be att vi alla ska kunna lyssna vad Anden säger till oss.

Om du ber efter gudstjänsten kan du istället gå tillbaka i tanken och be över det som berört dig.

18 september

Vi ber om hjälp att ”göra lärjungar”.

Gud, ditt ord säger: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar!” (Matt 28:18-19)

Jag håller med: Du har makten. Du har uppstått. Du har segrat. Och därför, bara därför, kan vi göra det vi ska. Din kyrka har mycket att göra, men framförallt säger du att vi ska göra lärjungar, så att din makt i himlen och på jorden blir synlig i människors liv.

Bön: Be för vår församling att vi ska bli framgångsrika i att ”göra lärjungar”. Och be för oss alla att vi själva ska vara lärjungar.

19 september

Vi ber för barnen.

Gud, ditt ord säger: ”…barn är en HERRENS gåva…” (Ps 127:3)

Jag håller med: Barn är en gåva. Utan dem tynar livet bort. Barnen hjälper oss att själva leva upp och glädjas över nya upptäckter.

Bön: Be för församlingens barn. Be att de ska lära känna Jesus och vilja leva sina liv med honom. Be om beskydd för dem och för deras föräldrar. Och be för vårt arbete bland barnen. Vi har inget stort arbete, men vill att det ska växa. Be om arbetare till den skörden.

20 september

Be för våra ungdomar.

Gud, ditt ord säger: ”… du är mitt hopp, Herre,

HERRE, min trygghet ända från min ungdom.” (Ps 71:5)

Jag håller med: Även om vi har det olika. En del kom till tro längre fram i livet, men många av oss kom till tro i vår ungdom och kan därför säga att du varit vår trygghet från vår ungdom. Din trofasthet bär oss genom hela livet.

Bön: Idag får vi be för de få ungdomar vi har i vår församling. Vi är tacksamma för dem, men längtar förstås efter att få se fler komma till oss. Vi vet kanske inte hur det ska kunna ske, men ber Gud om ledning och nya möjligheter. 

21 september

Be för dem som är sjuka och prövade.

Gud, ditt ord säger: ”HERREN är nära alla som ropar till honom, alla som ropar till honom i sanning. Han gör vad de gudfruktiga begär, han hör deras rop och frälser dem.” (Ps 145:18-19)

Jag håller med: Gud, du är nära mig, särskilt när jag ber. Du hör mig när jag ropar, för mig själv eller för andra. 

Bön: Idag tänker vi på sjuka vänner och på dem som är prövade på annat sätt. Vi ber för dem. Bibeln säger att vi uppfyller Herrens lag när vi bär varandras bördor.

22 september

Vi ber för missionen och för missionärerna.

Gud, ditt ord säger: ”Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.”

Jag håller med: Din kärlek spänner över jorden och omfattar varje liten människa. Var och en som vänder sig mot dig i tro tar du emot i nåd och räddar. 

Bön: Idag vill vi be för vårt missionsarbete och för våra utsända missionärer. Be om effektivitet i deras arbete, men också för missionärerna och deras familjer, om kraft, beskydd och gott mod. Be för missionärernas eget andliga liv. 

23 september

Be för församlingens ekonomi.

Gud, ditt ord säger: ”Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt ni behöver.” (Fil 4:19)

Jag håller med: Jag är tacksam för att du möter mina behov i din rikedom och nåd. 

Bön: Be om en god och sund ekonomi i vår församling, liksom om ett gott förvaltarskap för dem som handhar församlingens ekonomi. Be om generositet och offervilja. Be om tro och vishet.

24 september

Gudstjänstdag.

Gud, ditt ord säger: ”De ska tacka HERREN för hans nåd och hans under mot människors barn, för han mättar den längtande själen och fyller den hungrande själen med sitt goda.” (Ps 107:8-9)

Jag håller med: Jag tackar dig för din nåd och för alla de under du gjort i mitt liv. Du mättar min längtande själ och du fyller min hungrande ande med ditt goda. 

Bön: Om du ber innan dagens gudstjänst så be för den, dem som medverkar och alla som kommer. Be att Gud ska få tala och be att vi alla ska kunna lyssna vad Anden säger till oss.

Om du ber efter gudstjänsten kan du istället gå tillbaka i tanken och be över det som berört dig.

25 september

Vi ber för församlingens utåtriktade arbete.

Gud, ditt ord säger: ”Om nu Sonen gör er fria blir ni verkligen fria.”

Jag håller med: Du har stått för ditt ord. Du har befriat mig från synd och bojor, och du fortsätter att befria mig dag för dag. Och det är sant för alla. Du vill varje människa väl. Hjälp oss att förmedla din frihet till andra.

Bön: Idag ber vi för vårt utåtriktade arbete, för ALPHA-kursen, evangelisationsgruppen, för gudstjänster och andra samlingar, för att allt ska hjälpa människor till Kristus.

Vi ber också för Trappaner, för alla våra gäster, för volontärer, för Trappanerrådet och för de anställda, om beskydd, arbetsglädje och hjälp att hjälpa.

26 september

Vi ber för våra äldre.

Gud, ditt ord säger: ”Jag Är densamme tills ni blir gamla, och jag ska bära er ända tills ni blir grå. Jag har gjort det förut, och jag kommer att lyfta, bära och rädda er.” (Jes 46:4-5)

Jag håller med: Du är densamme. Du svänger inte hit och dit. Du är inte lynnig. Du ger inte löften du inte står för. Du är trofasthet. Din trofasthet bär oss.

Bön: Vi tänker på dem i vår gemenskap som brottas med svaghet och kanske sjukdom p.g.a. ålder. Det är inte lätt att bli gammal. Idag ber vi att våra älskade vänner ska känna sig burna.

27 september

Vi ber för vår stad.

Gud, ditt ord säger: ”sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till HERREN. När det går väl för den, går det också väl för er.” (Jer 29:7)

Jag håller med: När din vilja sker är det det bästa som kan ske också för en stad. När väckelsen kom till Samaria blev det stor glädje i den staden. Därför bör vi be för och sträva efter det bästa för vår stad, Göteborg.

Bön: Idag får vi be för Göteborg. Be för våra politiker och för deras familjer. Be att de beslut som fattas ska vara till vår stads bästa och att de ska överensstämma med Guds vilja. Be för integrationen. Be om en god uppväxtmiljö för barn och ungdomar i Göteborg. Be också för människor som kämpar med livet på olika sätt. Och be för kyrkorna i Göteborg. Be om enhet och om Guds ledning. Be att Guds rike ska komma och Guds vilja ske.

28 september

Vi ber för vårt land.

Gud, ditt ord säger:  ”Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt. Detta är gott och rätt inför Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen.” ( 1 Tim 3:1-4)

Jag håller med: Din vilja är god. När den sker lyfts ett land. Därför vill jag be för Sverige.

Bön: Vårt land är hotat från många håll. Risken för terror bedöms vara stor. Samtidigt lämnar vårt land sitt kristna arv i allt större utsträckning. Idag ber vi för detta, för stadsministern och regeringen, för kungahuset och alla som har makt. Vi ber om beskydd för landets gränser och beskydd inom dess gränser; beskydd från terrordåd och andra våldsdåd, för polisen, skolan och vården. Vi ber också om en andlig väckelse i Sverige.

29 september

Vi ber för vår värld.

Gud, ditt ord säger: ”Se, folken är som en droppe i en spann, som ett dammkorn i en vågskål. Kustländerna lyfter han som ett stoftkorn.” (Jes 40:15)

Jag håller med: Vår värld är stor. Men du är större. Du bär allt. Du kan allt. Och du känner allt.

Bön: Vår värld är hårt drabbad. Krig och oroligheter rasar. Människoliv skakas. Maktens människor skövlar. Idag ber vi tillsammans med den kristna kyrkan över hela världen för världens framtid, för dess ledare och invånare. Gud, se i nåd till oss. Herre, förbarma dig.

30 september

Vi tackar Gud för hans nåd.

Gud, ditt ord säger: ”Tacka HERREN, för han är god, evig är hans nåd. Så ska Israel säga: evig är hans nåd. Så ska Arons hus säga: evig är hans nåd. Så ska de som vördar HERREN säga: evig är hans nåd.” (Ps 118:1-4)

Jag håller med: Jag säger, med Israel, med Aron och med alla som vördar ditt namn: Evig är din nåd!

Bön: Bli stilla. Ta en liten stund. Låt tanken vila i Gud. Påminn dig om vad Gud har visat dig under denna bönemånad och tacka honom för allt. Tacka Gud för hans trofasthet. Tacka Gud för hans kärlek. Tacka Gud för det du förstått. Tacka Gud för att han är i kontroll över det du inte förstår. Tacka Gud för att du får vara hans. Stäm in i trons tidlösa utrop: Evigt varar hans nåd!

Bibelcitaten är hämtade från Svenska Folkbibeln 15, om inget annat anges.

Micael Nilsson, pastor, Tabernaklet, Göteborg