Vill du stödja?

Vill du ge ditt stöd till vår verksamhet kan det göras på många sätt. Du kan be för oss. Det är viktigt. Du kan engagera dig i vårt arbete. Du kan dessutom ge ditt ekonomiska bidrag. Allt är viktigt och välkommet. Här nedan följer våra uppgifter, för den som vill sätta in en ekonomisk gåva till församlingens arbete.

Tabernaklets bankgiro: 342-2581

Swishnr. 123 666 2373

Bankkonto: SEB 5001 104 35 47

Org nr. 85 72 02 – 3045