Anslagstavlan

Vill du engagera dig?

Det finns alltid möjlighet att göra en viktig och meningsfull insats i vår församling. Vill du vara volontär i vårt Café Trappa ner? Vill du arbeta praktiskt? Vi söker ljudtekniker för våra gudstjänster, och musiker och sångare… Prata med oss så kan vi berätta mer.

Husgrupper

Den stora gudstjänsten är en fantastisk sak. Att få möta många, att få be och tillbe tillsammans, att få samtala med andra över en god kopp kaffe. Vem vill vara utan det? Men den stora gruppen har också sina begränsningar. Man kan bli anonym och ensam bland andra som verkar känna varandra. Då är den mindre gruppen en fin lösning. I höst vill vi bygga på vårt ”husgruppssystem”. En husgrupp består av en handfull människor som möts i hemmen kanske en gång i veckan eller varanann vecka. Där kan man få dela mer och prata djupare. Husgruppen blir kanske med tiden dina bästa supportrar.

För att kunna sjösätta detta behöver vi först och främst husgruppsledare, d.v.s. vänner som är beredd att ta ansvar för en liten grupp. Ansvaret delas väl egentligen i gruppen, men någon behöver vara sammankallande. Vill du göra en insats i detta kan du tala med våra pastorer så kan de berätta mer.