Läs

Vårterminens En Timme Bibel

Vem är den helige Ande? Föredrag nr. 1 ur vårterminens tema ”Kyrkan och Anden” från den 29 januari 2020, Micael Nilsson.

Att se sig själv genom Guds ögon

Självbild och självkänsla…och hur vi kan förändras. Detta föredrag handlar om vår självbild, men också om hur Gud ser på oss… och om hur det kan förvandla så mycket om vi får hjälp att börja se oss genom Guds ögon. Från En Timme Bibel, i Tabernaklet, den 29 maj 2019, Micael Nilsson.

Att lära sig att leva som älskad. Från En Timme Bibel i Tabernaklet, den 25 september 2019, Micael Nilsson.

Att vara en lärjunge. Från En Timme Bibel i Tabernaklet, den 30 oktober 2019, Micael Nilsson.

Den helige Andes tempel. Från En Timme Bibel i Tabernaklet, den 27 november 2019, Micael Nilsson.

Fyra gudsbilder

Johannes skriver sitt evangelium för att visa att Jesus är Guds son, och därmed den perfekta förklaringen av vem Gud är. Varje berättelse är därför en berättelse om vem Jesus såväl som vem Gud är. Här följer fyra:

Johannesprologen, 30 juni 2019, Micael Nilsson

Vinundret, predikan 7 juli. Micael Nilsson

När förlamningen bröts, Den lame mannen vid Betesdadammen, 14 juli 2019, Micael Nilsson

Ett befriande möte med nåd och sanning, Jesus och äktenskapsbryterskan, 21 juli 2019, Micael Nilsson.

Hur får man det att hända?

Undervisning från Gemenskapshelgen, den 28-29 september, 2019.

Varför kallas kyrkans hopp för goda nyheter?

Aldrig mer ensam!, den 8 oktober 2019, Micael Nilsson.