Läs

Att se sig själv genom Guds ögon

Detta föredrag handlar om vår självbild, men också om hur Gud ser på oss… och om hur det kan förvandla så mycket om vi får hjälp att börja se oss genom Guds ögon. Från En Timme Bibel, i Tabernaklet, den 29 maj 2019, Micael Nilsson. Ladda ner det för läsning här.

Predikan 30 juni, Micael Nilsson, Johannesprologen: https://www.tabernaklet.se/?p=544

Predikan 7 juli. Micael Nilsson, Vinundret: https://www.tabernaklet.se/?p=552

Predikan 14 juni, Micael Nilsson, Den lame mannen vid Betesdadammen: https://www.tabernaklet.se/?p=559

Predikan 21 juni, Micael Nilsson, Jesus och äktenskapsbryterskan: https://www.tabernaklet.se/?p=563