Samarbetspartner

Tabernaklet i Göteborg samarbetar med två kristna samfund, Evangeliska frikyrkan och Equmeniakyrkan.

Vi stöder också Räddningsmissionens arbete i Göteborg.

I vårt arbete med Trappaner, vårt café som startades för att erbjuda hemlösa och utsatta en trygg mötesplats mitt i vår stad, har vi sedan många år också ett gott arbete med Göteborgs stad.

Våra kulturengagemang sker i samband med studieförbundet Bilda.