Om oss

Göteborgs Baptistförsamling, med sin kyrka Tabernaklet, är en kristen församling mitt i Göteborg. Med Jesus Kristus i centrum vill vi vara en mötesplats dit alla kan komma – i livets alla skiften – och få en fördjupad kärlek till Gud och andra människor.

Församlingen bildades 1861, för drygt 150 år sedan, och är därmed en av landets äldsta frikyrkor. Ända sedan starten har församlingen tillhört Svenska Baptistsamfundet. År 2012 bildade Svenska Baptistsamfundet tillsammans med Svenska Missionskyrkan och Metodistkyrkan i Sverige ett gemensamt samfund, Equmeniakyrkan. Under 2015 anslöt sig Göteborgs Baptistförsamling även till Evangeliska Frikyrkan och tillhör idag både Equmeniakyrkan och Evangeliska Frikyrkan.
Vi firar gudstjänst varje söndag klockan 11:00, men det finns även många tillfällen att mötas i veckorna.

Mer information om:
En inkluderande gemenskap
Tabernaklets historia
Vad vi tror
Våra samfund
Vill du stödja

Tabernaklet är även huvudman för Café Trappanér, ett kvällscafé för hemlösa.

Välkommen att vara med! 

Tillbaka till hemsidan.