Gudstjänsten är en viktig tillgång

”Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem” (Jesus) 

Varje söndag kl.11.00 firar vi gudstjänst.

Gudstjänsten är också ett undervisningstillfälle. Vi vill att dessa samlingar också ska få vara ett möte med Guds ord och det kristna budskapet.

Dessutom blir gudstjänsten ett möte med andra människor, där vi ibland får hjälpa varandra i bön och kanske lite djupare samtal, eller ”bara” ta en kopp kaffe och se till varandra en stund.

Våra gudstjänster strävar efter en slags enkelhet, där psalmsång och lovsång, tacksamhet, lyssnande och bön blir riktningsgivande ord. Första söndagen i månaden firar vi dessutom oftast nattvard. Till nattvardsbordet är var och en välkommen som vill ta emot brödet och vinet, och i brödet och vinetta emot Jesus.

En annan av gudstjänstens viktiga inslag är förbönen. Vi brukar be för vår stad, för vårt land och för världen, men också för personliga böneämnen. I avslutningen av våra gudstjänster finns också möjlighet att få personlig förbön. För detta har vi särskilda förebedjare somgärna möter dig i kyrkans bönevrå, stilla och enkelt. För det är gott att ibland bara få vila i andras förböner.

Du är välkommen till våra gudstjänster. De är öppna för alla som vill komma. Vi hoppas att de ska få betyda någonting viktigt också för dig. 

Välkommen till bön