Alphakurs

VAD ÄR ALPHA?

Alphakursen är till för alla som vill fundera och reflektera kring livet och dess mening. Det är en plats där människor kan komma och koppla av, äta, lyssna och dela sina tankar.

VEM ÄR ALPHA FÖR?

Alphakursen är till för alla, och speciellt anpassad för människor som inte är vana kyrkobesökare.

HUR SER EN ALPHAKVÄLL UT?

Vanligtvis består en Alphakurs av tre delar. Varje träff inleds med en måltid eller någon annan form av förfriskning. Därefter hålls ett föredrag, antingen muntligt eller via film, utifrån livets frågor och kristendomens svar.

Slutligen är det dags för samtal i smågrupper där varje deltagare kan ställa frågor och bidra med sina åsikter.

HUR ÄR EN ALPHAKURS UPPLAGD?

Alpha pågår vanligtvis i tio veckor där man varje gång tittar på en ny aspekt av den kristna tron.

Exempel på ämnen som tas upp: ‘Vem är Jesus?’, ‘Hur ska jag kunna tro?’och ’Vad ska jag med kyrkan till?’.

Kurserna varierar i storlek. Vanligast är kvällskurser som varar i cirka två timmar per tillfälle, men de kan också hållas exempelvis till morgonkaffet eller under en lunchrast på arbetsplatsen eller skolan.

Alphakursen är gratis, men ibland ber arrangören om ett bidrag till matkostnaderna.
Det blir sammanlagt 9 träffar under våren:
1) Start – Ons 31/1 kl 18.00-20.00 – “Vem är Jesus?
2) Alpha 2 – Ons 7/2 kl 18.00-20.00 – “Varför dog Jesus?
3) Alpha 3 – Ons 21/2 kl 18.00-20.00 – “Hur ska jag kunna tro?
4) Alpha 4 – Ons 28/2 kl 18.00-20.00 – “Hur och varför ska jag be?
5) Alphadag Lör 2/3 kl 10-15 – “Vem är den Helige Ande?”, ”Vad gör den Helige Anden?”, ”Hur kan man bli fylld av den Helige Anden?
6) Alpha 5 – Ons 13/3 kl 18.00-20.00 – “Hur och varför ska jag läsa bibeln?
7) Alpha 6 – Ons 20/3 kl 18.00-20.00 – “Hur leder Gud oss?
8) Alpha 7 – Ons 27/3 kl 18.00-20.00 – “Vad ska man ha kyrkan till?”-
9) Alphaavslutning – Ons 10/4 kl 18.00-20.00 – “Hur kan jag göra det bästa av mitt liv?

Anmälan till henrik@tabernaklet.se eller 070-460 95 22

Tillbaka till hemsidan.