Vårt arbete

”Fullfölj nu arbetet, så att resultatet svarar mot den goda viljan — allt efter er förmåga. Har någon bara den goda viljan, så är han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har.” (2 Kor 8:12, Bibel 2000)

Att följa Jesus är också att tjäna Jesus. Detta tar sig ofta i uttryck i att vi får tjäna varandra och vår omgivning. Med andra ord bör kyrkans arbete vara både mångsidigt och långsiktigt.

Tabernaklet har funnits i Göteborg sedan 1861. Sedan dess har vi velat vara en del av stadens liv och utveckling. Det tar sig förstås i uttryck i vårt församlingsbyggande. Vi vill bygga en inbjudande kyrka som är öppen för människor i vår stad. Men vårt arbete är också utåtriktat. Från början var det viktigt för de människor som grundade vår församling att arbeta socialt på olika sätt. Det är det fortfarande.

I allt detta behövs volontärer som gör sin viktiga insats. Vi vill inte bygga ämbetsmannakyrka som endast styrs av tjänstemän eller särskilt anställda. Vi vill att kyrkan ska byggas av – och för – vanliga människor som arbetar tillsammans för att Guds vilja ska ske ”på jorden så som i himlen”.

november 2022

Bibelsamtal

Bibelstudium över Samuels bok. Britt Palmquist leder samlingen. Samlingen är enkel ...
24 nov
12:00 - 14:00
december 2022

Gudstjänst

Predikan - Markus Sand Ledning - Annelie Enochson Musik - Stig Emker Söndagsskola. ...
18 dec
11:00

Julotta

Predikan - Birgitta Olsson Claesson Ledning - Magnus Claesson Grötmåltid   ...
25 dec
08:00
Inget evenemang hittades!