Café Trappaner

Café Trappaner – café för hemlösa och socialt utsatta människor i Göteborg

Göteborgs stads kartläggning av hemlöshet  mellan 12-22 april 2016. Kartläggningen utgick från Socialstyrelsens definition av hemlöshet.

Sammanlagt registrerades 3 435 hushåll som hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden under mätperioden, vilket innefattade 3 926 vuxna och 1 693 barn. Detta är en ökning med 3 procent jämfört med föregående års kartläggning.

Rapporten påvisar att det finns akut hemlöshet med 816 hushåll. Majoriteten av dessa var hänvisade till tillfälligt logi (t ex akutboende och härbärge) eller hotell/vandrarhem. Endast en mindre del vistades utomhus eller i offentliga utrymmen. För dessa är trappuppgångar, källare, soprum, tält eller kojor platser där de kan övernatta.

Vill du komma i kontakt med oss når du oss på telefon 031-790 47 74, eller via mail: exp@tabernaklet.se.

Vill du stödja Café Trappaner?

Café Trappaner finns för att människor väljer att ge sitt stöd till verksamheten. Vi behöver volontärer som ger av tid och kraft så väl som givare som kan bidra ekonomiskt. Är du intresserad av att arbeta som volontär är du välkommen att kontakta oss. Vill du ge ett ekonomiskt bidrag kan det göras via Tabernaklets bankgiro, 342-2581, märk ditt bidrag ”Trappaner”, eller direkt till Café Trappaners Swishnr. 123 560 79 65. Vi mottar ditt bidtag med stor tacksamhet och lovar att göra allt vi kan för att förvalta den väl.

Tabernaklets org. nr. 85 72 02 – 3045