Café Trappanér

Vad är Café Trappanér?

För drygt 20 år sedan fick Göteborgs Baptistförsamling en förfrågan från Göteborgs stad om att göra en insats för personer som lever i hemlöshet och social utsatthet. I samband med detta startades Café Trappaner. Flera kvällar per vecka har vi under dessa år bjudit in till ett ”öppet vardagsrum” där den som önskat fått ett mål mat, en matkasse, kläder, skor, hygienartiklar mm. Framför allt har vårt mål varit att möta människor i ögonhöjd, sprida hopp och vägledning mot en god livskvalitet.

Vi vill medverka till att människor hittar ett sammanhang. Sedan tidigare har vi märkt att cafét blivit en mötesplats där det finns utrymme för det goda samtalet, möjlighet att bara få sitta tyst eller bli ompysslad en stund. Vår dröm är att stärka känslan av sammanhang och tillhörighet och vi har därför under våren 2021 utökat verksamheten och har öppet dagtid en gång per vecka. Vi har märkt att det går lättare att föra samtal tidigt på dagen och många uttrycker en vilja till förändring för att nå en bättre livskvalitet.

Vi strävar efter att samverka med olika aktörer inom kommunen och andra ideella organisationer för att kunna ge ett så bra individuellt stöd som möjligt.

Vi tror att många behöver hitta meningsfulla anpassade aktiviteter för att må bra därför vill vi utveckla arbetet med samtalsgrupper. Erfarenheten vi fick under pandemin då vi mötte personer i mindre grupper har visat att det gör gott att samtala i grupp om livet. Utifrån ett pedagogiskt perspektiv arbetar vi med gestaltande uttryck där vi bearbetar social, psykisk, fysisk och existentiell hälsa. Vi möter också frågor som rör boende och försörjning. Även om vi har vår ”verktygslåda” är utgångspunkten att möta gruppen i första hand och utifrån behov anpassa varje lektion.  Vi planerar även att starta skapande aktiviteter i mindre grupper, det kan till exempel handla om handarbete, målning eller bakning. Vårt mål är att ta tillvara gästernas intressen och förmågor så långt det är möjligt.

Vill du veta mer?

För mer information om Café Trappanér:  Café Trappanér