TABTänk

TABTänk är enkla föreläsningskvällar för dig som vill tänka vidare. För visst är det väl det man borde göra? D.v.s. tänka vidare. Inte snävare.

Dessa kvällar är öppna för alla. Vi vill att de ska ha högt till tak. Var och en får tänka fritt och själva ta ställning till allt som sägs. Så klart.

Dessa TABTänk- kvällar bjuder vi in olika tänkare och forskare inom olika ämnesområden. Vi vill pröva om tron håller en kritisk granskning. Kan en modern, självständigt tänkande människa verkligen tro på Gud? Det är frågan. Svaren får du söka själv. Förhoppningsvis ska du få någon hjälp av våra gästtalare. Dessutom hoppas vi att du kommer att tycka att vi har inbjudit dig till en rolig och trevlig kväll.

Kvällen består av tre moment. En föreläsning, ca 45 minuter lång. En bensträckare med dryck och snacks. En frågestund.

Terminens upplägg

Gud och vetenskap

Onsdag 18 september kl.19.00, Det filosofiska perspektivet, “Talar vetenskap mot Guds existens?” Föreläsare, Per Landgren, Fil.dr i idé och lärdomshistoria, Fil. lic. i latin och gästforskare vid University of Oxford.

Onsdag den 23 oktober kl.19.00, Det teologiska perspektivet, “Kan en modern människa tro på Bibeln?” Föreläsare, Micael Nilsson, pastor och bibellärare.

Onsdagen den 19 november kl.19.00, Det naturvetenskapliga perspektivet, “Naturvetenskapen och livets mångfald.” Föreläsare: Göran Schmidt, Civilingenjör i kemiteknik och adjunkt i biologi, kemi och matematik.