TänkKlart!

TänkKlart är En dubbelbottnad uppmaning att dels gå djupare med sin tanke, dels att ompröva inlärda försanthållanden.

Nästa kväll, onsdagen den 4 mars kl.19.00

BIBELN OCH KORANEN – En jämförelse
Peter Payne – Doktor i filosofi från Stanforduniversitetet och ledande inom ”Institute for Credible Christianity” (Institutet för trovärdig kristen tro).

Föredraget kommer hållas på engelska.
Fri entré

19:00 – 20:00   Föredrag
20:00 – 20:30   Fika
20:30 – 21:00   Frågestund

Onsdag 4 mars kl 19
Baptistkyrkan Tabernaklet, Storgatan 39

Dessa kvällar är öppna för alla. Vi vill att de ska ha högt till tak. Var och en får tänka fritt och själva ta ställning till allt som sägs. Så klart.

Dessa TänkKlart- kvällar bjuder vi in olika tänkare och forskare inom olika ämnesområden. Vi vill pröva om tron håller en kritisk granskning. Kan en modern, självständigt tänkande människa verkligen tro på Gud? Det är frågan. Svaren får du söka själv. Förhoppningsvis ska du få någon hjälp av våra gästtalare. Dessutom hoppas vi att du kommer att tycka att vi har inbjudit dig till en rolig och trevlig kväll.

Kvällen består av tre moment. En föreläsning, ca 45 minuter lång. En bensträckare med dryck och snacks. En frågestund.