Kvinnofrukost

Välkommen till söndagens gudstjänst

Vi inbjuder till en kvinnofrukost varje termin. Nästa samling är ännu inte planerad. Återkom gärna för mer information om nästa samling.

I samarbete med studieförbundet Bilda