Kvinnofrukost

Välkommen till söndagens gudstjänst

Vi inbjuder till en kvinnofrukost varje termin. Nästa samling är ännu inte planerad. Återkom gärna för mer information om nästa samling. De redande mötesrestriktionerna påverkar även denna verksamhet varför ingen frukostsamling är planerad för våren. Vi hoppas förstås kunna återkomma till hösten.

I samarbete med studieförbundet Bilda