Kvinnofrukost

Bittan Ekman besöker Tabernaklets kvinnofrukost

Lördagen 7 mars kl. 9.00  Göteborgs Baptistförsamling Tabernaklet, Storgatan 39. Anmälan senast ons. 4 marstill Tabernaklets expedition:  031-13 22 20, exp@tabernaklet.se. Kostnad 100 kr.

”Från jetsetliv till arbete med hemlösa”

Bittan Ekman lade Gud på hyllan som tonåring och trodde att livet lekte utanför kyrkan. Hon sökte äventyret genom resor, killar och droger på olika platser i världen. Efter ett hårt partyliv blev hon varse att något fattades i hennes liv. Men det var först när hon åkte fast för innehav av 100 kg marijuana i USA och fick besked att hon hade tumörer i sin kropp som hon stannade upp. Det ledde henne tillbaka till sin barndomstro. Gud svarade på hennes desperata böner på märkliga sätt. Hans kärlek förvandlade hennes liv och sen dess har hennes livs mening varit att hjälpa sina medmänniskor som hamnat på livets skuggsida.

I sju år förestod hon ett café i Göteborg för hemlösa människor och missbrukare, som heter Trappa Ner. 2008 startade hon en öppenvård med ett behandlingsprogram byggt på tolvstegsprogrammet som heter Trappa Upp, för människor som vill ha hjälp att bli drogfria. 

Kom och lyssna till spännande hennes berättelse.

I samarbete med studieförbundet Bilda