En inkluderande gemenskap

Vår dröm: en inkluderande gemenskap

I Tabernaklet finns en mångfald av aktiviteter som vi hoppas ska återspegla den mångfald som finns i församlingen. Vår önskan är att det ska finnas något för alla och att allt vi gör ska ge en glimt av vår vision, att Gud blir känd, älskad och ärad, i och genom församlingen

Välkommen att ta del av de olika aktiviteter som pågår i församlingslivet, oavsett var du befinner dig i livet. Om du har frågor om någon specifik aktivitet kan du alltid ta kontakt med vår expedition, 031-13 22 20, exp@tabernaklet.se, eller om det finns kontaktuppgifter till någon ansvarig för det du är intresserad av. 

Du har också möjlighet att få vårt veckobrev som innehåller en enkel betraktelse samt information om vad som händer i vår kyrka. Vill du ha vårt veckobrev skickar du ett mail om det till exp@tabernaklet.se, så ordnar vi det.

Idag samverkar vi med två nationella samfund; Evangeliska frikyrkan och Equmeniakyrkan.

Tillbaka till hemsidan.