Mission

MISSION

I Nya testamentet beskrivs, i Apostlagärningarna, den allra första kristna församlingen. I första kapitlets åttonde vers utlovar Jesus den helige Ande som skulle ge dem kraft att vittna om honom, ända ut till jordens yttersta gräns. I följande kapitel fylldes alla av helig Ande och rörelsen tar fart. Det är spännande tider. Många människor omvänds och formar tillsammans en gemenskap vars like aldrig tidigare skådats.

Carl-Erik Sahlberg identifierar i sin bok Missionens historia åtta framträdande karaktärsdrag hos denna gemenskap. Dessa är:
(1) ett kristocentriskt budskap, (2) varje kristen var ett vittne, (3)
en församling som var öppen för alla, (4) gemenskap och omsorg, (5) en kristen livsstil präglad av renhet, (6) man var beredd att gå i döden för vittnesbördet, (7) bönens tjänst, och (8) den helige Andes kraft.

Det är i detta sammanhang vi arbetar med mission. För vår del tar den sig olika strukturella uttryck, till exempel genom att stödja internationell mission, men även omsorg för Göteborgs hemlösa genom Café Trappanér.

Information från familjen Zimmergren

Vi är Familjen Zimemergren,  Andreas, Malin, våra två döttrar, Ella 6 år & Lo 4 år och vi ska vi åka ut som volontärer och arbeta ombord på världens största sjukhusskepp, Global Mercy. Andreas kommer arbeta som IT chef, Malin kommer till början se till att barnen hittar sin plats och mår bra för att senare påbörja ett projekt inom lekterapi och barnen kommer gå i skola ombord på skeppet. Läs gärna Alekurirens artikel om oss, den finner du här.