Barn och unga

Vår syn på barn

”Gud har ett försprång i alla barns liv” har någon så klokt sagt. Vi tror att barn har en naturlig öppenhet mot Gud som vi har mycket att lära av. I vår församling bär vi fram de nyfödda barnen i församlingens mitt för att be om Guds välsignelse. Vi ber också för de nyblivna föräldrarna. Som församling har vi ett gemensamt ansvar att stötta föräldrar och barn och att hjälpa till så att ”Guds försprång” får fortsätta att finnas.

Vi vill stimulera barnens tro genom att de får göra positiva upplevelser tillsammans med sina föräldrar och ledarna i församlingen. Vår önskan är att tron ska få växa med barnen och bli personlig.

Vårt arbete bland barnen är ett av våra stora bönemännen just nu. De barn vi har är små och få, men o så viktiga för oss. Vår söndagsskola håller igång varannan vecka under terminerna, men vi vill mer. Kanske att du som läser detta är intresserad av att få göra en viktig insats bland våra barn.