Våra samfund

Tabernaklets församling heter Göteborgs första baptistförsamling. Vi är historiskt sett en del av den baptiströrelse som växte fram som en del av väckelse- och folkrörelsen i slutet av 1800-talet. Idag samverkar vi med två nationella samfund; Evangeliska frikyrkan och Equmeniakyrkan.

Tillbaka till hemsidan.