Omsorg

Att ha behov av omsorg är inte en åldersfråga. Vi tror att alla människor behöver mänsklig närhet och behoven kan variera beroende på tidpunkt i livet. Vårt omsorgsarbete vill därför ha många olika inriktningar. I församlingen finns ett Omsorgsråd där inriktningen på arbetet formas. Just nu innefattar arbetet själavård, förbön, sjukbesök, hembesök, friskvård för äktenskapet, temakvällar, sociala insatser mm.