Hur är vi församling nu?

Hur är vi församling nu? Det har varit vår stora fråga de senaste veckorna. Vi fick börja med att skapa ett bra säkerhetstänk omkring våra samlingar. När det inte längre räckte var såg vi oss tvungna, med sorg i hjärtat, att ställa in våra offentliga möten. Men kvar finns förstås frågan: Hur är vi församling nu? Vi har samtalat, rådfrågat och bett mycket omkring den. Här ger vi några svar. (En kortare version finns här, för dig som söker någon som kan bry sig om dig en stund.)

Först: Vi ÄR verkligen församling också nu! Församling är inte i första hand verksamhet och samlingar utan gemenskap och omsorg. Dessutom har vi ett uppdrag från Gud att förmedla de goda nyheterna, d.v.s. evangeliet om Jesus, till vår omgivning. Detta vill vi också slå vakt om när nu saker och ting för övrigt måste se annorlunda ut en tid. Här följer en beskrivning av några sätt vi är församling på idag.

 1. Vi firar gudstjänst. Varje söndag sänder vi ut en gudstjänst från Tabernaklet med inspelade avsnitt från våra anställda, innehållande predikan, sång, bibeltankar och bön. Dessutom firar vi nattvard i hemmen vid några av dem. Du köper hem druvjuice och ett brödstycke och vi delar Herrens måltid framför våra skärmar.
 2. Vi har en organiserad “Telefonomsorg” riktad till våra äldre, men också till andra som behöver detta nu. Hör av dig till oss så ser vi till att du kommer in på listan. Alla som vill blir uppringda av våra volontärer en gång i veckan. (Självklart fortsätter vi dessutom att hålla kontakt genom att spontant ringa upp varandra för att se till att ingen lämnas ensam.)
 3. Vi försöker hjälpa varandra praktiskt med matinköp och liknande. Hör av dig om du behöver hjälp!
 4. 11-Kaffe. Varje dag kan den som anmäler sig till vår omsorgspastor Birgitta (se kontaktuppgifter under fliken “Kontakt”) få ett enkelt SMS, med en uppmuntrande bibeltext och hälsning. Vi sätter oss med kaffekoppen där hemma och vet att många gör detsamma och tar tid för stillhet och bön.
 5. Varje torsdag skickas ett veckobrev ut med en hälsning från vår föreståndare Micael. Önskar du få det anmäler du det genom att skicka din mailadress till exp@tabernaklet.se.
 6. Varje vecka finns våra pastorer i kyrkan. Vi försöker då hålla “Öppen onsdag” även under denna tid. Det innebär att du som behöver få prata med någon, ansikte mot ansikte, kan få beställa tid med dem för ett 45 minuter långt samtal. Vi tar det om du är frisk och vi är friska och skapar en trygg miljö med “social distans” men med mänsklig närhet. (Se kontaktuppgifter under fliken “Kontakt”)
 7. Sista onsdagen i månaden lägger vi ut vår studiekväll “En Timme Bibel” vidoeinspelad via vår hemsida.
 8. Vi kan alltid “mötas i bön”. Hör av dig om du vill att vi ber för dig eller något annat.
 9. Vi erbjuder samtal med våra pastorer över telefon. Kontakta oss så kan vi boka en telefontid.
 10. Tabernaklet har ett café och en värmestuga för socialt utsatta vänner, “Café Trappaner”. När vi nu inte kan hålla det öppet fortsätter vi att dela ut matkassar och annat varje måndagkväll utanför vår kyrka.
 11. Vårt gatuevangelistionsteam fortsätter sitt arbete med att möta kvällsvandrare på fredagskvällar.
 12. Kanske tillhör du inte vår kyrka men önskar att få bli del av allt detta. Vi vill finnas också för dig. Tveka inte att kontakta oss.

“Herre, jag har hört om dina gärningar, jag har sett dina verk, Herre. Förnya dem i denna tid, ge dig till känna i denna tid, minns i dess oro din barmhärtighet.” (Hab 3:2)